toggle menu

Bezpečný odpočinek

Jednotlivé hotely skupiny Danubius Hotels se postupně otevírají návštěvníkům, a to při současném dodržování přísných bezpečnostních opatření, s flexibilními možnostmi rezervace a zrušení pobytu.

Ještě více péče

Ještě více péče

V našich hotelích jsme pod názvem “Bezpečný odpočinek” zavedli přísnější bezpečnostní a hygienická pravidla, která si náš personál osvojil v rámci školení. Zástupce odpovědný za pravidla Bezpečný odpočinek je Vám osobně k dispozici v případě jakéhokoli dotazu.

Bezpečná rezervace

Bezpečná rezervace

Uvědomujeme si, že plánovat dopředu nyní není snadné, a proto Vám chceme usnadnit Vaše rozhodování více než kdykoli dříve, a to prostřednictvím flexibilních podmínek rezervace a podmínek pro vrácení platby.


Pravidla Bezpečný odpočineg

Poslední aktualizace: 21. září 2020

 

 

JAKO DOMA 

Společnost Danubius Hotels byla vždy hrdá na to, že ve všech jejích hotelích panuje rodinná atmosféra. Co je naším tajemstvím? Vzájemná důvěra, která se v uplynulých týdnech na celém světě dostala do popředí, a my víme, že je základem Vašeho kvalitního odpočinku. Každý den pracujeme na tom, aby Váš pobyt u nás byl tak bezpečný, jako u Vás doma.   

Se zvýšeným úsilím zaměřeným na hygienu ve vašem pokoji, v pohostinských zařízeních a ve společných prostorách se snažíme po dobu Vašeho pobytu u nás zajistit čistotu jako ve Vašem domově. Pravidelně provádíme dezinfekci. Dodržujeme mezinárodní a dezinfekční postupy, abychom zdravotní rizika snížili na minimum. Dráčci dětského klubu Bubbles Club naučí hravou formou děti ta nejdůležitější pravidla. 

 

V BEZPEČÍ 

Učiníme vše pro to, abychom Vám navzdory novým okolnostem a předpisům poskytovali služby na vysoké úrovni tak, jak jste u nás zvyklí. Neváhejte využívat naše služby v restauracích, náš personál se na Vás těší v každé denní době. U bufetových stolů Vám ochotně pomůže s výběrem pokrmů, abychom omezili osobní kontakty a současně zajistili dostatečný prostor k tomu, aby společné stolování bylo opravdovým zážitkem. V našich hotelích jsme jmenovali zástupce programu Bezpečný odpočinek, abyste své dotazy týkající se preventivních opatření mohli položit i osobně.

 

SPOLEČNĚ 

Epidemie Covid-19 vyžaduje, abychom zavedli hygienická a bezpečnostní pravidla. Po dobu Vašeho pobytu u nás si nemusíte nic odříkat, avšak počínaje příjezdem spoléháme na vzájemnou spolupráci týkající se stravování a používání společných prostor. Stejně jako v případě společenské hry, pojednávají tato pravidla o spolupráci a zábavě hráčů. Žádáme Vás, abyste věnovali pozornost informačním materiálům umístěným v prostorách hotelu. Pomozte nám, aby Váš pobyt u nás byl dokonale bezpečný i ze zdravotního hlediska. 

 

SE ZÁŽITKY 

Určitě se chcete z odpočinku vrátit domů tak, abyste ještě dlouhé týdny a měsíce rádi vzpomínali na krásné chvíle. 

Rádi bychom dosáhli toho, aby společně prožitý čas skutečně sloužil k relaxaci a přinesl krásné zážitky. Moc jsme se těšili na to, abychom Vám opět udělali radost, a proto jsme předem shromáždili informace o bezpečných poskytovatelích služeb a programech, které jsou dostupné v blízkosti našich hotelů. Aktuální informace žádejte u našeho Ambasadora pro zážitky!

 

Jak dáváme pozor na Vás a na Vaše blízké?Pod názvem “Bezpečný odpočinek” jsme zavedli přísnější bezpečnostní a hygienická pravidla, která si náš personál osvojil v rámci školení. 


Zástupce odpovědný za pravidla Bezpečný odpočinek je Vám v případě jakéhokoli dotazu osobně k dispozici. 


Náš personál používá na všech pracovních pozicích odpovídající ochranné pomůcky. 


Pravidelně provádíme dezinfekci, dodržujíce tak tuzemská a mezinárodní opatření. Naším významným partnerem je expert na profesionální hygienu, společnost Diversey. Abychom zaručili odpovídající hygienu, používáme výhradně tyto profesionální produkty. 


Naše restaurace Vám nabízejí obsluhu na vysoké úrovni a prodlouženou provozní dobu, to vše při dodržování bezpečnostních opatření. 

 


Zvláštní pozornost věnujeme dětem. Dráčci klubu Bubbles Club naučí děti hravou formou ta nejdůležitější pravidla.

 

 

 

O co žádáme Vás?


V zájmu vlastní bezpečnosti a ochrany zdraví ostatních čtěte pozorně všechny informační materiály!


Pravidelně používejte prostředky pro dezinfekci rukou, umístěné na několika místech v hotelu!


Žádáme Vás, abyste ve společných prostorách vždy používali roušku!


Přestože jsme rádi bezprostřední, dbejme společně na dodržování odpovídající vzdálenosti. Sledujte nápisy a označení na podlaze!

 

Z důvodu epidemie koronaviru (COVID-19) byla v našich hotelích za účelem ochrany hostů a personálu zavedena preventivní opatření. Některé služby jsou dostupné jen omezeně nebo nejsou dostupné vůbec. Více informací naleznete níže.


Obecná prevence
  
CO DĚLÁME MY:
 1. Náš personál používá roušky ve všech prostorách hotelu.
 2. Často používané plochy dezinfikujeme každou hodinu.
 3. Na mnoha místech hotelu jsme umístili prostředky pro dezinfekci rukou.
 4. Každý den měříme teplotu našich zaměstnanců a neustále sledujeme jejich zdravotní stav.
CO ŽÁDÁME OD VÁS:
 1. Žádáme Vás, abyste ve společných prostorách vždy používali roušku. Pokud roušku u sebe nemáte, obraťte se na personál recepce.
 2. Zjistíte-li, že je ve společných prostorách hotelu zapotřebí provést extra úklid, kontaktujte náš personál!
 3. Používejte pravidelně prostředky na dezinfekci rukou umístěné v prostorách hotelu!
 4. Zpozorujete-li na sobě jakékoli příznaky virového onemocnění, přeložte svůj pobyt na jiný termín.

Zástupce programu Bezpečný odpočinek

CO DĚLÁME MY:

V každém našem hotelu byl určen zástupce programu Bezpečný odpočinek, který je obeznámen s aktuálně platnými oficiálními postupy týkajícími se epidemie COVID-19 a dohlíží na jejich dodržování.
CO ŽÁDÁME OD VÁS:

V případě jakéhokoli dotazu nebo připomínky týkajících se preventivních opatření neváhejte kontaktovat zástupce programu Bezpečný odpočinek.
RecepceCO DĚLÁME MY:
 1. V případě potřeby zajistíme našim hostům ochranné pomůcky, na recepci je přijíždějícím hostům k dispozici gel na dezinfekci rukou.
 2. Za účelem dodržování bezpečného odstupu jsou na podlaze umístěna označení.
 3. Novým hostům poskytujeme detailní informace.
 4. Hotelové karty v každém případě dezinfikujeme.
CO ŽÁDÁME OD VÁS:
 1. Žádáme Vás, abyste ve společných prostorách vždy používali roušku.  
 2. Používejte prostředky na dezinfekci rukou umístěné v prostorách hotelu!
 3. Dodržujte předepsané odstupy, minimálně 1,5 metrů!
 4. Po příjezdu učiňte prohlášení, že jste se v uplynulých 14 dnech nedostali do kontaktu s infikovanou osobou.
 5. Hotelovou kartu můžete při odjezdu odevzdat i do průhledného boxu umístěného na recepci.
PokojeCO DĚLÁME MY:
 1. Hotelové pokoje uklízíme a dezinfikujeme se zvýšenou péčí a profesionálním přístupem.
 2. Intenzivně dezinfikujeme plochy, které jsou hosty často používány, jako například kliky a tlačítka.
CO ŽÁDÁME OD VÁS:
 1. Přečtěte si laskavě informace umístěné v pokoji!
 2. Budete-li v pokoji potřebovat extra úklid, kontaktujte náš personál!

Restaurace

CO DĚLÁME MY:
 1. V restauraci provádíme po každém hostu dezinfekční úklid.
 2. Obsluhující personál používá při práci ústenky a rukavice.
 3. Prodloužili jsme dobu vymezenou pro hlavní stravování, aby se v restauraci zdržovalo současně méně hostů.
 4. Stoly jsou umístěny ve vzdálenosti alespoň 2 metry od sebe.
CO ŽÁDÁME OD VÁS:
 1. Žádáme Vás, abyste při příchodu do restaurace a při odchodu z restaurace používali roušku! Roušku si sundávejte až poté, když jste zasedli ke stolu!
 2. Žádáme Vás, abyste před vstupem do restaurace a během stolování pravidelně používali prostředky na dezinfekci rukou!
 3. Žádáme Vás, abyste si vybírali z předem naservírovaných pokrmů!
 4. U bufetových stolů se nechte obsloužit naším personálem!
 5. Žádáme Vás, abyste nepřemísťovali stoly a židle, aby byla zachována bezpečná vzdálenost mezi přítomnými osobami!
KuchyněCO DĚLÁME MY:
 1. Náš personál připravuje pokrmy při používání ústenek, rukavic a ochranných plášťů, při přísném dodržování hygienických předpisů.
 2. Od našich dodavatelů vyžadujeme potvrzení o opatřeních, která učinili proti koronaviru.
CO ŽÁDÁME OD VÁS:

V případě jakéhokoli dotazu nebo připomínky týkajících se pokrmů servírovaných v restauraci kontaktujte zástupce programu Bezpečný odpočinek.
Veřejné prostoryCO DĚLÁME MY:
 1. Společně používané sociální prostory dezinfikujeme každou hodinu.
 2. Ve společných prostorách jsme umístili prostředky pro dezinfekci rukou.
 3. Pravidelně dezinfikujeme tlačítka a ovládací panely ve výtazích.
CO ŽÁDÁME OD VÁS:
 1. Žádáme Vás, abyste ve společných prostorách vždy používali roušku.  
 2. Zjistíte-li, že v sociálních prostorách je nutné provést extra úklid, kontaktujte náš personál!
 3. Používejte prostředky na dezinfekci rukou!
 4. Žádáme Vás, aby se ve výtahu s výjimkou osob žijících v jedné domácnosti zdržovaly vždy jen dvě osoby!
FitnessCO DĚLÁME MY:

 1. Fitness zařízení dezinfikujeme každou hodinu.
CO ŽÁDÁME OD VÁS:

 1. Žádáme Vás, abyste používaná fitness zařízení před a po použití vydezinfikovali dezinfekčními prostředky.
 2. Žádáme Vás, abyste roušku v prostorách fitness sálu odkládali jen během používání posilovacích strojů, při dodržování bezpečné vzdálenosti.
WellnessCO DĚLÁME MY:
 1. Bazény před otevřením pečlivě dezinfikujeme.
 2. Čistotu vody v bazénech pravidelně kontrolujeme, při přísném dodržování příslušných nařízení.
CO ŽÁDÁME OD VÁS:
 1. Žádáme Vás, abyste v prostorách wellness a spa oddělení používali roušku, výjimkou je používání bazénu, sprchy a toalety.
 2. Žádáme Vás, abyste věnovali zvýšenou pozornost sprchování před a po použití bazénů.
 3. Žádáme Vás, abyste věnovali pozornost informacím umístěným u bazénů.
 4. Při koupání dodržujte předepsané odstupy.
Hřiště, dětské koutky  CO DĚLÁME MY:

 1. Hračky a vybavení každý den několikrát pečlivě dezinfikujeme.
 2. Hračky, které je možné si vypůjčovat, po každém použití dezinfikujeme.
CO ŽÁDÁME OD VÁS:

Žádáme Vás, abyste před a po použití hraček dohlédli na dezinfikování rukou svých dětí, abyste hračky dezinfikovali dezinfekčními ubrousky, jestliže je děti postupně používají.

  

Výše uvedená preventivní opatření se mohou měnit v závislosti na změnách vládních nařízení nebo daných okolností. 

 

 

 

 

 

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X