toggle menu
Nejčastější dotazy
Zadejte prosím věk dítěte (dětí)!
Ceny vázané na heslo Přidáno
Ceny vázané na heslo zavřít7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Nejčastější dotazy

Nejčastější otázky:

 

 • Je možné, překročit platnost návrhu na lázeňskou péči?
  Léčebný pobyt je nutné nastoupit v době platnosti návrhu, tedy i poslední den platnosti.

 • Je možné si dohodnout termín pobytu, lázeňský hotel a typ ubytování předem?
  Ano je. Za rezervaci neúčtujeme žádný poplatek.

 • Ve kterém hotelu je při komplexní lázeňské péči možné ubytování bez doplatku?
  V hotelu Svoboda, dependancích Labe a Windsor

 • Za co se účtuje doplatek při KLP?
  Za nadstandardní ubytování a stravování formou bufetu při snídani a večeři vždy, u některých hotelů i při obědě.

 • Kdo vystavuje pracovní neschopnost při KLP?
  Lázeňský lékař při vstupní lékařské prohlídce.

 • Je možné společné ubytování klientů z různých ZP?
  Ano, pokud mají příslušné ZP s naší společností na předepsané indikace uzavřenou smlouvu.

 • Je možné poskytnou PLP s ubytováním mimo lázeňské hotely?
  Není, podle platné legislativy ji nelze poskytovat bez ubytování v registrovaném zdravotnickém zařízení – hotelu.

 • Dochází se na léčebné procedury, případně jak daleko?
  Na léčebné procedury se dochází pouze s dependancí Windsor a Labe, u všech ostatních hotelů jsou poskytovány v rámci komplexu.

 • Je možné společné ubytování s doprovodem (bez účasti ZP)?
  Ano, u doprovodu se jedná o tzv. samoplátecký pobyt, cena dle objednaných služeb a platného ceníku pro samoplátce.

 • Je nutné nastoupit léčení v určitý den v týdnu, např. jen v pondělí?
  Není, může být stanovený nebo domluvený termín pobytu s nástupem kterýkoliv den v týdnu. 

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X