toggle menu
Mudr. Pavel Knára
Ceny vázané na heslo Přidáno
Ceny vázané na heslo zavřít7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Mudr. Pavel Knára

Rozhovor s MUDr. Pavlem Knárou

MUDr. Pavel Knára, promoval na LF UK v Plzni v roce 1976 a hned po promoci nastoupil do Léčebných lázní Mariánské Lázně.
Pracoval v řadě lázeňských léčeben v různých funkcích a nyní je vedoucím lékařem v lázeňském hotelu Nové Lázně. V posledních letech se zabývá činností, kterou nazývá lékařským marketingem. V řadě vystoupení se snaží seznámit širokou, ale i odbornou veřejnost s tím, co je to lázeňství, co jsou to přírodní léčivé zdroje a jak působí na lidský organismus. Opakovaně přednáší v Německu a Rusku, ale přednášel i v Anglii, Irsku a Kazachstánu. V posledních pěti letech měl nejméně deset vystoupení v německých televizích. Vystupoval však i v televizích v Rakousku, Holandsku, USA a Kazachstánu. Z nejznámějších novin, které s ním udělaly v poslední době interview, je anglický The Times.


Jste zastáncem přírodní formy léčení. Jaké jsou nejznámější přírodní léčivé zdroje v Mariánských Lázních?

Nejznámějšími přírodními zdroji v Mariánských Lázních jsou minerální voda a přírodní léčivý Mariin plyn. Minerální vodu používáme k pitné léčbě a pro minerální koupele. Minerální voda pro koupele obsahuje více než 2,0 g přírodního kysličníku uhličitého v litru, více než 2,0 g minerálních solí v litru a huminové kyseliny. Největší efekt pro léčbu má přítomný přírodní kysličník uhličitý. Mariin plyn je přírodní kysličník uhličitý vulkanického původu, který se používá k suchým uhličitým koupelím a ke známým plynovým injekcím.

O suchých uhličitých koupelích se říká, že mají velice zajímavý léčebný účinek.

Ano. Přírodní kysličník uhličitý se vstřebává kůží a zlepšuje prokrvení všech orgánů těla. Můžeme tedy říci, že se zlepší prokrvení mozku, srdce, ledvin, dolních končetin a tato procedura má jeden velice zajímavý účinek, a to, že zlepšuje sexuální funkce.

A co plynové injekce?

Při plynových injekcích aplikujeme Mariin plyn tenkou injekční jehlou do podkoží. Tato metoda má pozoruhodný efekt při léčení degenerativních onemocnění pohybového aparátu. Plynové injekce jsou jednou z metod reflexní terapie. Zjednodušeně se dá říci, že působí podobně jako akupunktura.

Je Vámi preferovaná forma léčení vhodná pro všechny věkové skupiny nebo má také svá věková omezení?

Nechtěl bych hovořit o věkovém omezení. Někdo se cítí starý v padesáti, jiný se cítí mlád v osmdesáti. O omezení léčení rozhoduje zdravotní stav pacienta a ten posoudí ošetřující lékař.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X