toggle menu
Střípky a perličky
Ceny vázané na heslo Přidáno
Ceny vázané na heslo zavřít7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Střípky a perličky

Zahájení sezóny

Lázeňská sezóna se zahajovala vždy 1. května večer koncertem na kolonádě. Už řadu dní předtím se sjížděli muzikanti lázeňského orchestru, kteří přes zimu působili ve velkých městech. První neděli v květnu se vždy slavnostně vysvětily prameny. Vysvěcením pramenů byla sezóna oficiálně otevřena.
Tento zvyk přetrval dodnes, a tak slavnostní zahájení sezóny s kulturním programem a svěcením pramenů je pevnou součástí lázeňského života. Chcete-li zažít zahájení lázeňské sezóny, navštivte Mariánské Lázně druhou květnovou sobotu.

Jídlo a hudba

Zvláštní úlohu při stolování měla hudba. Odedávna se totiž zdůrazňovalo, že zlepšuje zažívání a trávení. Proto později malé orchesty vyhrávaly hostům při stolování, při projevech i přípitcích. Hudba k jídlu bývala dobře volena a určována složením stolující společnosti. Repertoár při slavnostních příležitostech býval dokonce vytištěn na hedvábních jídelních lístcích. Dne 16. srpna 1904 na slavnostní večeři při oficiálním setkání stařičkého mocnáře císaře Františka Josefa I. a anglického krále Edwarda VII. hrála komorní skupina lázeňského orchestru podle natištěného programu. A jaké bylo složení jídelního lístu? Želví polévka. Královnina polévka. Pstruzi, nové brambory, špenát, mrkev. Srnčí hřbet. Koroptve s brusinkami. Grilovaný poulard. Čokoládová zmrzlina, jahody se šlehačkou...

"Žaludek lázní"

Friedrich Sperling (1928) uvedl podrobné údaje o spotřebě potravin v roce 1927.
Kolik se toho denně snědlo? Denní spotřeba byla 500 kg kávy, 50 kg čaje, 3 500 bochníků chleba, 80 000 kusů pečiva, 10 000 kusů Grahamova chleba a sušeného pečiva. K oslazení života sloužilo až 3 000 kg cukru a 60 000 vajec. Denně se spotřebovalo 10 000 litrů mléka, 2 000 kg másla na chleba a na přípravu jídel... Denně se snědlo 1 000 kg pomerančů, 6 000 kusů citrónů, 10 000 kg masa a uzenin a mimoto ještě 150 kusů pětikilových pražských šunek. Dále se denně snědlo 250 holubů, 800 kuřat, 250 kachen a hus, 1 000 kg ryb. Vypilo se 500 litrů vína, 16 000 půllitrů piva a nezjistitelné množství minerálních vod přímo u vývěrů.

Nejbohatší host

Ačkoliv v minulosti přijíždělo do Mariánských Lázní mnoho bohatých králů a panovníků, zámožná ruská velkoknížata i západní milionáři jako Morgan, který financoval výstavbu Panamského zálivu, olejový magnát Gulbenkian či francouzský automobilový král Renault, za nejbohatšího hosta, který kdy navštívil město, je považován perský šach Muzzefír-Eddin, vládce Persie v letech 1896 – 1907. Mariánské Lázně navštívil v roce 1900. Tato návštěva byla pro Mariánské Lázně velice nákladná, perský šach jen krátce před svým příjezdem unikl atentátu v Bruselu, a proto bylo potřeba přijmout náročná bezpečnostní opatření.

K dětem byl perský šach vlídný a laskavý. Na vycházkách i z balkónu jim házel drobné mince. Ve městě vyznamenal řadu osob perskými řády, v první řadě svou policejní ochranu. Mezi těmi, kteří se těšili přízni šacha, byl i lékárník Karel Brem. Šach potřeboval pro sebe i svůj doprovod kromě lázeňských procedur i značné množství léků. Za dodávky léků byl Brem jmenován perským dvorním lékárníkem a byl mu propůjčen řád Lva a Slunce IV. třídy.

Nejdelší telegram

V dobách častých návštěv anglického krále Edwarda VII. tu často pobýval anglický politik Sir Henry Cambell-Bonnerman. V září 1899 živě korespondoval s Londýnem v záležitostech předcházejících vzniku búrské války v jižní Africe. Koncem září 1899 obdržel telegram britské Transvaalské komise, který obsahoval 16 000 slov! Byl to zrejmě nejdelší telegram, jaký byl v Mariánských Lázních přijat.

Vyňato z knihy:
Křížek V., Švandrlík R.: 106 x Mariánské Lázně, aneb vyprávění o městě, kterému postačilo sto let k dosažení světové proslulosti, Západočeské nakladatelství 1990

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X