toggle menu
Léčebné pobyty přes zdravotní pojišťovny
Zadejte prosím věk dítěte (dětí)!
Ceny vázané na heslo Přidáno
Ceny vázané na heslo zavřít7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Léčebné pobyty přes zdravotní pojišťovny


"Jak si vyřídit lázeňskou léčbu přes zdravotní pojišťovnu"

Lázeňskou péči lze opakovat jedenkrát v kalendářním roce na základě doporučení lékaře-specialistu v příslušném oblastech. U některých indikacích je možné absolvovat lázeňskou péči jednou za dva roky. Detailnější informace najdou pojištěnci v indikačních seznamu (příloha Zákona č.661 / 2007, publikovaný na http://www.zbierka.sk/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1). 

Zájemce o lázeňskou léčebnou péči (pojištěnec české zdravotní pojišťovny) požádá lékaře specialisty, nebo praktického lékaře o vystavení návrhu na lázeňskou péči. (Detailnější informaci, které pracoviště může návrh vystavit, naleznete v indikačních seznamu). Návrh na lázeňskou péči musí být podepsán a doručen příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději šest týdnů před uplynutím doby indikace. Zdravotní pojišťovna schválený návrh na lázeňskou léčbu s indikací skupiny A odešle přímo do lázní, které pojištěnce předvolají na lázeňskou péči.

 

Při návrzích na lázeňskou léčbu s indikací skupiny B zdravotní pojišťovna

 

1. odešle návrh přímo do lázní, které pojištěnce předvolají na lázeňskou péči

2. nebo zašle schválený návrh pojištěnci, který si zajistí lázeňský pobyt přímo v některých z lázní, které mu doporučí zdravotní pojišťovna

Před nástupem na lázeňskou péči musí ošetřující lékař potvrdit aktuální zdravotní stav pacienta z hlediska vyloučení možné kontraindikace. Potvrzení nesmí být starší než 14 dní. 

Komplexní lázeňská léčba přes zdravotní pojišťovny

 

Lázeňská léčba na indikaci skupiny A

Lázeňská léčba na indikace, při kterých hradí zdravotní pojišťovna náklady na ubytování, stravu a léčení dle smluvních podmínek. V souladu se zněním zákona č.577 / 2004 CFU a nařízením vlády ČR 403/2008 CFU hradí pojištěnci při příjezdu € 1,70 denně za služby související s poskytováním zdravotní péče. Od této platby jsou podle zákona č.577 / 2004 CFU § 38 bod 3 odst.8 osvobozeny osoby:

 

1. do dovršení tří let věku

2. v hmotné nouzi, která se prokáže rozhodnutím úřadu práce, sociálních věcí a rodiny o dávce v hmotné nouzi a příspěvcích k dávce v hmotné nouzi podle zvláštního předpisu, a to od čtvrtého dne poskytování téže ústavní péči

3. nositel ocenění nejméně stříbrné Jánského plakety

 

Lázeňská léčba na indikaci skupiny B

 

Lázeňská léčba na indikace, při kterých hradí zdravotní pojišťovna náklady na léčení, náklady na ubytování a stravu hradí pojištěnec. 

Doplatky za lázeňskou péči 2018 - indikační skupina B

Více informací o lázeňské léčbě přes zdravotní pojišťovny - smluvní partneři

Slovenská republika

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dôvera

Union poisťovňa

Česká republika

S některými českými zdravotními pojišťovnami máme uzavřené smlouvy, jiné mají možnost použít tiskopis S2, kdy bude Váš pobyt u nás proplacen pojišťovnou. Pro více dotazů kontaktujte prosím svou pojišťovnu.

Kontaktní pracoviště pro objednávání lázeňské léčby:

 

Lívia Vávrová

Tel .: +421 34 69 59 173

Email: reservations.smr@spasmrdaky.sk

 

 

 

Milí klienti - pojištěnci zdravotních pojišťoven,

 

dovolujeme si Vás informovat, že Slovenské léčebné lázně Piešťany, a.s., Přírodní léčebné lázně Smrdáky mají nyní podepsané smlouvy o poskytování lázeňské léčebné péče na návrhy indikační skupiny A i indikační skupiny B se všemi slovenskými zdravotními pojišťovnami.

 

Lázně Smrdáky jsou připraveny vyhovět Vašim požadavkům a Váš léčebný pobyt zrealizovat podle Vašich představ a k Vaší spokojenosti.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Ing. Mária Turjaníková

ředitel PLK Smrdáky

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X