toggle menu

 

Terapie

Laboratorní vyšetření Invalidní vozík XXL zapůjčení (1 den) Vytvoření podrobné Lékařské zprávy v cizím jazyce Zapůjčení chodítka pacientovi (1 den) Akutní vyšetření Ambulantní stanovení CRP Analýza tuku Analýza živých krevních buněk Aplikace infuze bez medikamentů Aplikace S.C., i.m., i.v. injekce (bez medikamentů) Arteriograf Biorezonance Donáška léků na pokoj EKG Ergometrie Glykemické vyšetření Gynekologické vyšetření s ultrazvukem Gynekologické vyšetření vstupní Hodnocení životního stylu Injekce Injekce nebo infuze Invalidní vozík zapůjčení (1 den) Kardiopulmonální resuscitace lékařem a sestrou (nezahrnuje medikamenty) Kloubní injekce Kompletní kardiologické vyšetření Kompletní ultrazvukové vyšetření srdce Kryo sáčky - Kryoterapie lokální Lékařská konzultace Lékařské povolení Lékařské vyšetření Lékařský předpis Léčba alergií Léčba hypertonií Medical wellness lékařská konzultace Monitorování EKG po dobu 24 hodin Monitorování krevního tlaku po dobu 24 hodin Měření cholesterolu Měření krevního tlaku Odběr krve - 1 zkumavka s jehlou Ošetření akné-komodonu ra sau iod. Ošetření dermatozy na hlavě Ošetření dermatozy na těle Ošetření rány základními dezinfekčními prostředky a překrytí rány, obvaz Plícní vyšetření Poradenství zdravé výživy - individuální Predná tamponáda nosa Preventivní infuze Příplatek za ztížené podmínky při vyšetření Sanitář - doprovod na procedury (1 den) Sesterská služba Tradiční bandážování Výstupní lékařské vyšetření dětské Vstupní lékařské vyšetření Vstupní lékařské vyšetření dětské Vystavení potvrzení o absolvování léčby v SLKP, as 13 Závěrečné vyšetření Změna procedury Změření základních vitálních funkci Čištění uší

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X