toggle menu

SUP fototerapie celková

Zkratka SUP je složená z počátečnich písmen anglických slov Selective Ultra Phototherapy, v německy hovořících zemích se používá označení SFT - Selective Foto Therapie. Jako zdroj se používá vysokotlaková rtuťová výbojka, která vyzařuje spektrum mezi UVA a UVB (305-325 nm). Toto hraniční rozmezí má výrazný léčebný vliv na psoriázu, protože tlumí nadměrně rychlé dělení buněk. Procedura se podává pomocí třech stojanů v rozích trojúhelníky a každý stojan obsahuje tři lampy, vzdálenost od lamp je 90cm. Dávkování se přizpůsobuje fototypu pokožky a začíná půl minutou. Během procedury se pacient pomalu otáčí, aby se zabezpečila aplikace na celé kůži. Při aplikaci této procedury se používají speciální ochranné brýle a znaménka na kůži se zatírají zinkovou mastí. Je zakázáno aplikovat současně záření UVB a UVA a přírodní slunění, protože výrazně zvyšuje riziko spálení kůže a rakoviny.


Typ: Léčení
Čas procedury: 0,5 - 5 minutový
Lékařský předpis : ano Kde je dostupný?

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X