toggle menu

/w/assignables/logo/2_112_mini_cz.jpg
Manipulačná a mobilizačná terapia

Jedná se o ruční techniku používanou pro léčbu „zablokovaných“ kloubů, které způsobují bolest, omezují pohyb a mohou také způsobovat reflexní změny jako trvalou bolest a křeče. Ve většině případů se jedná o tzv. „kloubní“ části páteře. Účelem procedury je uvolnit tyto části a obnovit volnost kloubů. Nejprve je problematická oblast zatížena a potom je blok uvolněn rychlými malými pohyby mírné síly. Tato technika pokračuje užitím krátkých opakujících se pohybů, které začínají na okraji a postupují do neutrální pozice bez nárazů, ale s trvalou zátěží. Výsledkem je zmírnění bloku nebo dokonce jeho přímé odstranění. Takováto manipulace musí být prováděna speciálně proškoleným lékařem s licencí. Na druhé straně mobilizační techniky, jako pomalé natahování a uvolňování svalů, protahování atd., jsou běžně prováděny kvalifikovaným fyzioterapeutem.


Typ: Léčení
Čas procedury: 10 minutový
Lékařský předpis : ano Kde je dostupný?

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X