toggle menu

/w/assignables/logo/2_115_mini_cz.jpg
Protikřečová kineziterapie

Tato terapie je prováděna s použitím speciálního elektronicky řízeného zařízení. Má speciální protikřečovou funkci a využívá alternující fáze svalových pohybů. Přístroj provádí dynamický pohyb na horních a dolních končetinách. V takových případech s minimálním svalovým pohybem je využíván k pomoci elektrický motor. Výhodou tohoto zařízení je to, že může zaznamenat jakýkoliv aktivní svalový pohyb, který daná osoba udělá svou vlastní silou, proto může být monitorován pokrok. Protikřečová funkce pracuje zastavením a automatickým návratem zpět, což likviduje křeč a snižuje frekvenci křečových komplikací. Léčba má za následek zesílení svalů, lepší pohyblivost kloubů a sebejistotu. Je používána ve spojení s ergoterapií, rehabilitační stezkou a dalšími fyzioterapeutickými terapiemi.


Typ: Léčení
Lékařský předpis : ano Kde je dostupný?

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X