toggle menu
Fyzioterapie

Fyzioterapie - Danubius Hotels Group

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Autogenní trénink

/w/assignables/logo/2_116_maxi_cz.jpg

Autogenní trénink je jednou z nejklasičtějších a nejznámějších relaxačních technik, jež posiluje přirozené samoregenerační mechanismy těla. Jedná se o jedinou techniku „mysli a těla“ vycházející z výsledků lékařských výzkumů. Autogenní trénink umožňuje kontrolu stresu zvládnutím relaxace autonomního nervového systému. „Přepnutí“ do relaxačního stavu lze dosáhnout dobře prováděnými cviky; to znamená, že jsme schopni regulovat naše fyzické a psychologické já podle našich potřeb. Tomu, kdo si přeje naučit své tělo vědomě uvolňovat, se doporučuje duševní a celkové uklidnění.Typ: Wellness, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: protistresový
Čas procedury: 20 - 30 minutový
Lékařský předpis: ne
Kde je dostupný?

Diadynamic

/w/assignables/logo/2_123_maxi_cz.jpg

Tato procedura používá směs elektrických proudů (jak galvanického tak impulzního), která má inhibiční nebo usnadňující účinek v závislosti na frekvenci, intenzitě a dalších parametrech. Výsledek je jak úleva od bolesti, tak zlepšení oběhu. Obecně je tato procedura předepisována pro stavy vymknutí, zhmožděniny, otoky, opotřebování kloubů a páteře a degenerace plotýnek.Typ: Léčení
Čas procedury: 5 - 20 minutový
Lékařský předpis: ano
Kde je dostupný?

ERGO-TERAPIE

/w/assignables/logo/2_111_maxi_cz.jpg

 Ergo-terapie je specifickým typem rehabilitace určené ke zlepšení funkčních tělesných schopností pro každodenní činnosti, s cílem zlepšit sebejistotu a nezávislost. V závislosti na typu stavu klienta je ergoperapie zaměřena zejména na ruce a paže, kotníky a také krk, hlavu, hrudník a páteř. Někdy jsou poruchy spojené s problémy mentálních a kognitivních funkcí a řeči. V takových případech je nutná spolupráce mezi ergoterapeutem, psychologem a logopedem. Hodiny terapie trvají 20 minut a jsou předepsané lékařem.Typ: Léčení
Čas procedury: 10-20 minutový
Lékařský předpis: ano
Kde je dostupný?

Individuální cvičení Pilates

/w/assignables/logo/2_239_maxi_cz.jpg

Individuální cvičení Pilates vede fyzioterapeut a je upraveno pro individuální fyzický stav a cíle hosta. Tato forma cvičení je vynikajícím prostředkem pro zlepšení stability torza a zvýšení ohebnosti nohou, což ve svém důsledku minimalizuje potíže se zády. Cvičení Pilates je navíc vynikající terapií pro zlepšení ovládání dechu, rehabilitaci a prevenci. Lekce cvičení také obsahuje soustředění mysli na tělo, cvičení pro zlepšení svalového tonu, rovnováhy, dýchání a také strečink. Hosté s osteoporózou a vysokým krevním tlakem by se před rezervací lekce měli poradit s lékařem.Typ: Wellness, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: energizující
Čas procedury: 40 minutový
Lékařský předpis: ne
Kde je dostupný?

Individuální intimní cvičení

Individuální intimní cvičení provádí fyzioterapeut na základě doporučení lékaře. Procedura je účinná jak jako prevence, tak i rehabilitace. Má následující pozitivní efekty: zvýšené uvědomění si a znalosti, léčba několika typů inkontinence, příprava na menopauzu, zlepšení stavu těla po operaci břicha a zlepšení funkce sexuálních orgánů.
Typ: Wellness, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: energizující
Čas procedury: 20 - 40 minutový
Lékařský předpis: ne
Kde je dostupný?

Individuální tělocvik v závěsu

/w/assignables/logo/2_242_maxi_cz.jpg

Tělocvik v závěsu je zvláštní forma individuální rehabilitační gymnastiky, která funguje pomocí vyloučení vlivu gravitace. Tělo je umístěno do zvláštního zařízení a klient pod vedením fyzioterapeuta vykonává řadu cvičení. Tato specializovaná metoda je vhodná pro případy slabé svalové síly, zvláště v případech lidí, kteří mají potíže s běžným odporem gravitace.Typ: Léčení
Čas procedury: 15 minutový
Lékařský předpis: ano
Kde je dostupný?

Klasická masáž - částečná

/w/assignables/logo/2_105_maxi_cz.jpg

Pro určitou část těla je po lékařském vyšetření a diagnóze doporučena masáž. Cílem je stimulace krevního oběhu v konkrétní části těla, uvolnění svalového napětí a zlepšení mobility vaziva a kloubů.Typ: Léčení, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: protistresový, energizující, detoxikační
Čas procedury: 15-20 minutový
Lékařský předpis: na některých místech
Kde je dostupný?

Klasická masáž - celková

/w/assignables/logo/2_104_maxi_cz.jpg

 Léčebná masáž prováděná kvalifikovaným masérem, někdy označovaná jako „klasická“ masáž, využívá během procedury různé techniky. Obecně je masáž zaměřena na oblasti, kde se vyskytly sekundární změny jako následek reakce zranění někde v těle. Cílem je urychlit uzdravovací proces zlepšením prokrvení problematických oblastí. Stejně tak jako zlepšuje tok krve v cílových partiích, může uvolňovat nebo stimulovat svaly a zmírňovat bolest. Masáž je normálně prováděna v následujích oblastech: záda, paže, dolní končetiny, břicho, hrudník a krk. V závislosti na cílové oblasti je buď označována jako „částečná“ nebo „celková“ masáž.Typ: Léčení, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: protistresový, energizující, detoxikační
Čas procedury: 30-50 minutový
Lékařský předpis: na některých místech
Kde je dostupný?

Léčba peloidy (bahnem) - ruce

Tato procedura se provádí v malé vaničce naplněné přírodním léčivým termálním bahnem. Ruce jsou ponořeny do bahna a klient pod vedením fyzioterapeuta provádí řadu cvičení. Tato procedura je zvláště účinná pro zvýšení pohyblivosti rukou, přičemž zároveň využívá léčivých vlastností bahna. Terapie vede ke snížení lokálního otoku kolem kloubů v zápěstích a rukou a k celkovému uvolnění svalového napětí v těchto oblastech.Typ: Léčení
Čas procedury: 20 minutový
Lékařský předpis: ano
Kde je dostupný?

Léčba peloidy - úvodní informace

Toto individuální setkání předchází léčbě peloidy (bahnem) a fyzioterapeut při něm seznámí klienta se cvičením, které bude následně provádět v léčivém bahně. Během setkání fyzioterapeut předvede cviky pro zvýšení pohyblivosti kloubů a vysvětlí, jak budou prováděny. Tím se zajistí maximální efekt a přínos vlastní léčby, která se provádí v bahně.Typ: Léčení
Čas procedury: 20 minutový
Lékařský předpis: ano
Kde je dostupný?

Léčebný tělocvik - individuální

/w/assignables/logo/2_103_maxi_cz.jpg

Všechny hodiny indiviuálního léčebného cvičení (podle lékařského předpisu) jsou vedeny kvalifikovaným fyzioterapeutem. Tyto hodiny jsou určeny pro udržení a obnovení fyzických pohybových schopností stejně jako rozvinutí funkčních schopností. Terapie zahrnuje aktivní i pasivní pohyby stejně tak jako mobilizaci a manipulaci. Ostatní metody mohou obsahovat vizualizaci, aktivní svalovou kontrakci, aktivní asistované pohyby a volné aktivní pohyby. Neoddělitelnou součástí těchto lekcí jsou vedle trénování rovnováhy, síly a pružnosti také dechová cvičení.Typ: Léčení, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: energizující, zeštíhlující
Čas procedury: 20 - 30 minutový
Lékařský předpis: ano
Kde je dostupný?

Léčebný tělocvik - skupinový

/w/assignables/logo/2_102_maxi_cz.jpg

 Léčebné cvičení je zásadní částí zotavovacího procesu a je nápomocné jakémukoliv rehabilitačnímu programu. Tato terapie je vedena odborným fyzioterapeutem, většinou pro skupinu hostů s podobným diagnostickým profilem. Příkladem našich lekcí je léčebné cvičení na páteř nebo kloubní problémy, osteoporózu, obezitu, problémy prokrvení mozku a cvičení pro kardiaky. Terapie využívá cvičení určené pro uvolnění přetěžovaných svalů, posílení zeslabených svalových skupin, zlepšení hybnosti kloubů, páteře a pánve a zpevnění statickodynamických funkcí pro správné držení těla. Neoddělitelnou součástí těchto lekcí je vedle doplňkových cvičení pro trénování rychlosti, pohyblivosti, výdrže, rovnováhy a celkové tělesné zdatnosti také správné dýchání.Typ: Léčení, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: energizující, zeštíhlující
Čas procedury: 20-30 minutový
Lékařský předpis: na některých místech
Kde je dostupný?

Manipulačná a mobilizačná terapia

/w/assignables/logo/2_112_maxi_cz.jpg

Jedná se o ruční techniku používanou pro léčbu „zablokovaných“ kloubů, které způsobují bolest, omezují pohyb a mohou také způsobovat reflexní změny jako trvalou bolest a křeče. Ve většině případů se jedná o tzv. „kloubní“ části páteře. Účelem procedury je uvolnit tyto části a obnovit volnost kloubů. Nejprve je problematická oblast zatížena a potom je blok uvolněn rychlými malými pohyby mírné síly. Tato technika pokračuje užitím krátkých opakujících se pohybů, které začínají na okraji a postupují do neutrální pozice bez nárazů, ale s trvalou zátěží. Výsledkem je zmírnění bloku nebo dokonce jeho přímé odstranění. Takováto manipulace musí být prováděna speciálně proškoleným lékařem s licencí. Na druhé straně mobilizační techniky, jako pomalé natahování a uvolňování svalů, protahování atd., jsou běžně prováděny kvalifikovaným fyzioterapeutem.Typ: Léčení
Čas procedury: 10 minutový
Lékařský předpis: ano
Kde je dostupný?

Manuální lymfodrenáž

/w/assignables/logo/2_108_maxi_cz.jpg

Cílem této speciální masáže (podávaná fyzioterapeutem) je podpořit lymfatický systém, zejména v případech, kde se vyskytuje nebo byla funkční porucha. Masáž zahrnuje lehké rytmické pohyby rukou, které jsou aplikované na lymfatické uzliny a lymfatický systém. Toto stimuluje činnost lymfatických uzlin k pročištění těla a prouděním lymfy napomáhá odstraňovat toxiny, odpadní látky, buněčný odpad a mrtvé částice. Masáž je většinou rozdělena na tělní končetiny. Masáž každé končetiny zpravidla trvá půl hodiny.Typ: Léčení, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: protistresový, energizující, detoxikační, zeštíhlující
Čas procedury: 20-40 minutový
Lékařský předpis: na některých místech
Kde je dostupný?

Měkké techniky - Orto-bionomická metoda

 Orto-bionomická metoda je neinvazivní, měkká a jemná procedura. Provádí se přes oděv. Rychle, jednoduše a bezbolestně uvolňuje svalové napětí. Procedura se provádí s mimořádnou péčí a pozorností – terapeut vyhodnocuje každou polohu a to, když se napětí v těle uvolní nebo zmizí. Procedura je doporučena pro bolest v kloubech, omezení a dysfunkce, chronické bolesti zad a krku, svalové bolesti, bolesti spojené s držením těla, migrénu, stres či nespavost.Typ: Léčení
Čas procedury: 20-40 minutový
Lékařský předpis: ne
Kde je dostupný?

Protikřečová kineziterapie

/w/assignables/logo/2_115_maxi_cz.jpg

Tato terapie je prováděna s použitím speciálního elektronicky řízeného zařízení. Má speciální protikřečovou funkci a využívá alternující fáze svalových pohybů. Přístroj provádí dynamický pohyb na horních a dolních končetinách. V takových případech s minimálním svalovým pohybem je využíván k pomoci elektrický motor. Výhodou tohoto zařízení je to, že může zaznamenat jakýkoliv aktivní svalový pohyb, který daná osoba udělá svou vlastní silou, proto může být monitorován pokrok. Protikřečová funkce pracuje zastavením a automatickým návratem zpět, což likviduje křeč a snižuje frekvenci křečových komplikací. Léčba má za následek zesílení svalů, lepší pohyblivost kloubů a sebejistotu. Je používána ve spojení s ergoterapií, rehabilitační stezkou a dalšími fyzioterapeutickými terapiemi.Typ: Léčení
Lékařský předpis: ano
Kde je dostupný?

Reflexní masáž

/w/assignables/logo/2_106_maxi_cz.jpg

Tato masáž využívá velice specializovanou masážní techniku zacílenou na nervová spojení a zakončení. Masáž je prováděna v jedné ze čtyř oblastí – hlava, záda, hrudník nebo pánev. S použitím palce a ukazováčku masér pevně tiskne podél krátkých nebo dlouhých, přímých nebo zakřivených linií. Tato masážní činnost je velmi specifická a nejen proto, že podporuje hojení v masírovaných oblastech, ale také díky „reflexnímu“ efektu podporuje hojení v celém těle. Proto je někdy označována jako „reflexní“ masáž. Navíc bylo zpozorováno, že je velmi účinná při uvolňování stresu, únavě, poruchách spánku a zažívání a při vysokém krevním tlaku. Masáž je velmi citlivý zásah do těla, který může vyvolat určité neočekávané vedlejší účinky jako je dušnost, bolesti břicha, snížení krevního tlaku a náhlá únava. Proto je předepisována opatrně a pod lékařských dohledem.Typ: Léčení, Wellness, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: protistresový
Čas procedury: 15 - 30 minutový
Lékařský předpis: na některých místech
Kde je dostupný?

Reflexní masáž chodidel

/w/assignables/logo/2_107_maxi_cz.jpg

Hlavní princip reflexologie je založen na skutečnosti, že v lidském těle více než sedmdesát tisíc nervů končí na chodidlech. Tato nervová zakončení propojují vnitřní a vnější orgány skrze tělo energetickými dráhami. Tento typ masáže je specificky zaměřený na ruce a chodidla, kde stimuluje nervová zakončení, čímž navozuje obecný léčivý účinek. Obzvláště má kladný „reflexní“ účinek na krevní a lymfatický oběh, imunitní systém a reguluje činnost endokrinních žláz. Masáž má také relaxační účinek a zmírňuje bolest, zejména bolest zad a hlavy. Také může pomoci v případě úzkosti, nespavosti a poruch zažívacího systému.Typ: Léčení, Wellness, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: protistresový, energizující
Čas procedury: 20-40 minutový
Lékařský předpis: ne
Kde je dostupný?

Rehabilitační stezka / Nácvik chůze

 Rehabilitační stezka je speciálně navržená stezka ve volné přírodě využívaná pro rehabilitační účely tak, aby napomáhala zlepšit chodecké a rovnovážné tělesné schopnosti. Stezka je opatřena zábradlím pro pomoc a sérií překážek a různorodého přirozeného terénu jako například svahů a nerovností. Hodina je vedena zručným fyzioterapeutem, který řídí a směřuje klienty přes příslušné úseky stezky s cílem zlepšit nervověsvalovou činnost, celkovou pohyblivost a chodecké schopnosti.Typ: Léčení
Čas procedury: 20 minutový
Lékařský předpis: ano

Skupinové terapeutické cvičení - Jízda na kole ve vodě (Aquabike)

/w/assignables/logo/2_240_maxi_cz.jpg

 Toto jedinečné cvičení probíhá v bazénu při teplotě 36 - 37 °C. Využívají se při něm stejné principy jako při jízdě na kole na suché zemi, s tím rozdílem, že kolo je samozřejmě ponořené ve vodě. Cvičení trvá 20 minut a probíhá pod vedením kvalifikovaného fyzioterapeuta. Díky odporu vody je velice účinné pro zlepšení mobility, celkového kardiovaskulárního zdraví a síly v nohách.Typ: Léčení, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: energizující, zeštíhlující
Čas procedury: 20 minutový
Lékařský předpis: ano
Kde je dostupný?

Suchá trakce

/w/assignables/logo/2_113_maxi_cz.jpg

Terapie tahem je pasivní procedura, která používá mechanické síly k vyvolání protažení měkkých tkání (svaly, vazy, šlachy, kloubní pouzdra). V průběhu procedury je tato tažná síla konstantní a nepřetržitá nebo přerušovaná. Při suchém tahu fyzioterapeut může specificky polohovat klienta (ručně, pásy nebo pytli s pískem), aby zapojil nebo izoloval kloub nebo část těla, která potřebuje péči. Mechanický tah je prováděn pomocí lůžka, na kterém může být nastaven úhel a nosník se závažím pro využití účinku gravitace. Procedura trvá 20 minut a musí být předepsána lékařem, který specifikuje typ, intenzitu a umístění tahu.Typ: Léčení
Čas procedury: 10 - 20 minutový
Lékařský předpis: ano
Kde je dostupný?

Terapie Maitland

/w/assignables/logo/2_117_maxi_cz.jpg

Tato terapie, pocházející z Austrálie, je speciální technikou Danubius Hotel Helia. Terapeut nejprve provede důkladné vyšetření, aby zjistil původ bolesti (svaly, klouby nebo kosti) a poté se citlivými, nepatrnými a jemnými pohyby pokouší odstranit blokádu v místě bolesti.Typ: Léčení, Medical wellness / Prevence
Čas procedury: 55 minutový
Lékařský předpis: ne
Kde je dostupný?
Maďarsko

Ultrazvuková terapie

/w/assignables/logo/2_114_maxi_cz.jpg

Ultrazvuk je zvuk o vysoké frekvenci a intenzitě, který je přeměněn na mechanickou a tepelnou energii. 30 % této mechanické energie působí jako typ mikromasáže v cílových tělních tkáních za vzniku tepla. Procedura je prováděna umístěním hlavice zařízení pro trvalou nebo pulzní aplikaci na kůži, která je potřena parafínovým olejem nebo vodivým gelem. Hloubka účinku kolísá mezi 2-6 cm, dochází ke stimulaci molekul a následným chemickým reakcím. Také zlepšuje prokrvení a výživu tkání s analgetickým a protikřečovým účinkem. Místo aplikace musí být předepsáno lékařem, ale obecně se jedná o oblast postiženou bolestí nebo s potřebou úlevy.Typ: Léčení
Čas procedury: 5 - 15 minutový
Lékařský předpis: ano
Kde je dostupný?

Vertikalizace

Tato procedura je doporučována hlavně hostům, kteří jsou invalidní a používají vozík. Provádí se na zvláštním elektronickém lůžku, kde se poloha hosta mění z horizontální k vertikální. Provádí se po 20 minut, pak se vrátí zpět do horizontální. Procedura má pozitivní vliv zvláště u hostů, kteří kvůli invaliditě tráví dlouhou dobu v jedné poloze. Pomáhá zlepšit krevní oběh, posiluje svaly v dolní části těla a zlepšuje elasticitu zkrácených šlach.Typ: Léčení
Čas procedury: 20 minutový
Lékařský předpis: ano

Vodní rehabilitace

/w/assignables/logo/2_109_maxi_cz.jpg

 Vodní rehabilitace, možná známější jako „fyzioterapie ve vodě“ nebo „hydrokineziterapie“ je prováděna ve vodě o teplotě zhruba 33 °C. Ve většině našich lázní používáme přírodní termální vodu a cvičení je vedeno kvalifikovaným fyzioterapeutem. Díky vznosnosti, odporu a chemickým účinkům vody, je velice účinná pro lidi s degenerativním onemocněním nosných kloubů a problémů páteře dodatečně k postoperativní rehabilitaci. Vodní rehabilitace je buď prováděna ve skupině hostů s podobným diagnostickým profilem nebo individuálně.Typ: Léčení, Medical wellness / Prevence
Vhodné pro: energizující, zeštíhlující
Čas procedury: 20 - 30 minutový
Lékařský předpis: na některých místech
Kde je dostupný?

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X