toggle menu
Múzeumok
Promóciós és szerződéses kódok Hozzáadva
Promóciós és szerződéses kódok Bezár7
Promóciós kód
Corporate partner
Utazási iroda

Múzeumok

Az alábbiakban a hat legjelentősebb budapesti közgyűjtemény ismertetése olvasható, valamint elérhető az összes budapesti múzeum és kiállítóterem honlapja.

Magyar Nemzeti Galéria | Szépművészeti Múzeum | Magyar Nemzeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | Iparművészeti Múzeum  | Memento Park Budapest | További budapesti múzeumok és kiállítótermek | Műemlék épületek | Egyéb érdekességek

Magyar Nemzeti Galéria

A Magyar Nemzeti Galéria a magyarországi képzőművészetek kialakulásának és fejlődésének folyamatát dokumentáló és bemutató legnagyobb gyűjtemény, mintegy százezer műtárgyat őriz az államalapítástól napjainkig. Önálló múzeumként 1957 óta működik. Jelenlegi helyére, a Budavári Palota épületébe 1975-ben költözött.

A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításai: Középkori és reneszánsz kőtár; Gótikus faszobrok és táblaképek; Késő gótikus szárnyas oltárok; Késő reneszánsz és barokk művészet; XIX. századi festészet (Benczúr Gyula, Madarász Viktor, Szinyei Merse Pál) és szobrászat (Ferenczy István, Izsó Miklós); Munkácsy Mihály és Paál László művészete; XX. századi festészet (Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar, Czóbel Béla) és szobrászat (Ferenczy Béni, Medgyessy Ferenc) 1945 előtt és után; valamint a Habsburg nádori kripta.

Cím: Budavári Palota A-B-C-D épület
       1014 Budapest, Szent György tér 2.

Nyitva: (állandó kiállítások) Hétfő kivételével naponta 10.00 - 18.00 óráig
(Kupola: 2010. április 1-től október 31-ig hétfő kivételével naponta 10.00-17.30)

Megközelítés:
Deák tér felől - Busz: 16, sikló (Clark Ádám tér)
Ferenciek tere felől - Busz: 5, 78, 178, gyorslift (Dózsa György tér)
Moszkva tér felől - Busz: 16, 16A
Móricz Zsigmond tér felől - Villamos: 18, gyorslift (Dózsa György tér)

Web: www.mng.hu

Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum az egyetemes művészet gyűjtését, bemutatását, tudományos feldolgozását tekinti feladatának.

Az 1906 decemberében megnyílt Szépművészeti Múzeumba az évszázadok során felhalmozott s immár egyesített anyag, az egykori Nemzeti Múzeum és az Országos Képtár gyűjteményei, a Jankovich-, Pyrker-, Esterházy-, Ipolyi-gyűjtemények műkincsállománya került, amely az új intézményes keretben rendszeres vásárlások, alapítványok, ajándékok stb. révén tovább gazdagodott, s a hazai és külföldi kutatások, tudományos rendszerezések nyomán a nemzetközi érdeklődés és a művészettörténet közkincsévé lett. Az első világháború és a nyomában következő mostoha gazdasági viszonyok bizonyos mértékben ugyan korlátot szabtak a látványos fejlődésnek, egyes gyűjteményrészek, pl. a Szoborgyűjtemény, a Grafikai, a Modern Gyűjtemény azonban a két háború között is fontos alkotásokkal gyarapodtak (a Majovszky-gyűjtemény francia rajzai stb.).

A II. világháború - amelynek következtében a múzeum anyagának egy része a külföldre hurcolás miatt elpusztult -, után jelentős lendületet adott a fejlődésnek néhány fontosabb gyűjtemény átvétele. A szisztematikus vásárlások továbbá egy-egy gyűjteményrész látványos fejlődéséhez vezettek, így pl. az Egyiptomi, az Antik Gyűjtemény esetében új, széles történeti alapon nyugvó kiállítás megrendezését tették lehetővé. Csaknem megduplázódott ebben az időszakban a szoborgyűjtemény, s a tudatos fejlesztés következményeképpen létrejött a kortárs külföldi művészet egy immár igen tekintélyesnek mondható együttese.

A Szépművészeti Múzeum hosszú időn át a magyar művészetnek is otthona volt. A régi magyar művészet emlékei, a Nemzeti Múzeum Képcsarnoka, az egykori Műcsarnokban őrzött művek, a Fővárosi Képtár anyaga tekintélyes együttest alkottak, s ez a részleg a rendszeres vásárlásokkal, adományok révén rohamosan bővült. Megfelelő bemutatása, tárolása a Szépművészeti Múzeum szűknek mutatkozó keretei között tovább már aligha volt lehetséges, így került sor 1957-ben az önálló Magyar Nemzeti Galéria létesítésére: ez az intézmény lett hivatva a magyar művészet alkotásainak gyűjtésére és bemutatására a legrégibb időktől napjainkig. A közös gyökérre visszanyúló két intézmény gyűjtőterülete, feladatköre így vált világosan szét.

A Szépművészeti Múzeumban őrzött műtárgyak száma meghaladja a 100 000-et. Ezeket hat gyűjteményrészleg őrzi: az Egyiptomi Osztály, az Antik Osztály, a Régi Képtár (3000 festménye a 13. századtól a 18. század végéig mutatja be az európai festészet nagy korszakait), a Régi Szoborosztály, a Modern Osztály (az 1800-as évektől egészen napjainkig mintegy 1000 festménnyel és szoborral, köztük számos világhírű alkotással), illetve a Grafikai Osztály.

A termek, elsősorban a földszinti csarnokok egy része időszaki kiállítások bemutatására szolgál. Évente mintegy hat-tíz alkalommal láthat a közönség történeti vagy monografikus, tematikus válogatást hazai anyagból, tárlatot nagyobb külföldi múzeumok, gyűjtemények anyagából, s kiállítást jelentős élő mesterek alkotásaiból. Számos alkalommal, a világ több országában nyílt kiállítás a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiből átfogó összeállításban, műfajok, iskolák stb. szerinti válogatásban.

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

A múzeum 2018-ig felújítás miatt zárva tart.

Web: www.szepmuveszeti.hu


Magyar Nemzeti Múzeum

Az alapítása óta eltelt több mint két évszázad alatt Magyarország történetéről hatalmas mennyiségű, zömében páratlan és pótolhatatlan tárgyi és dokumentációs anyag gyűlt össze a Magyar Nemzeti Múzeumban. A régészeti, történeti, művészettörténeti, néprajzi emlékek nélkül csak hiányos ismereteink lennének az őskőkortól napjainkig a Kárpát-medencében élt népek és a magyarság történetéről. A Nemzeti Múzeum állandó kiállításai: Magyarország története az államalapítástól 1990-ig – Középkor; Magyarország története az államalapítástól 1990-ig - Újkor, legújabbkor; Tudós magyarok, akik a XX. századot csinálták; Kelet és Nyugat határán - A magyar föld népeinek története Kr.e. 400 000 - Kr.u. 804-ig; A Koronázási Palást; Középkori és kora újkori kőtár; Lapidárium - Római kő.

Web: www.hnm.hu

Budapesti Történeti Múzeum

A budai királyi várpalotában található a főváros egyik legjelentősebb múzeuma régészeti leletekkel, a várostörténet tárgyi anyagával és képzőművészeti alkotásokkal. A következő egységek tartoznak hozzá:

1. Vármúzeum - Középkori Osztály

Cím: Budavári Palota „E” épület, az Oroszlános udvarban
       Budapest, I. Szent György tér 2.

Nyitva: március 1-től október 31-ig 10.00-18.00
november 1-től február 28-ig 10.00-16.00

Megközelíthető:
a Dísz tér felől - a 16-os utóbusz és a "kis" várbusz megállójától, vagy gépkocsival a téren parkolva, gyalogosan.
a Dózsa György tér felől: - 5-ös, 78-as autóbusz és a 18-as villamos Dózsa György téri megállójából, valamint a 16-os autóbusz "gyorslift" megállójától az Országos Széchényi Könyvtár gyorsliftjével.
a Sikló felől gyalogosan - a sikló alsó megállója a Clark Ádám téren van.

Web: www.btm.hu

2. Kiscelli Múzeum - Újkori Osztály, Fővárosi Képtár

Cím: III. Kiscelli u. 108.

Web: www.btm.hu/?q=kiscell
 
3. Aquincumi Múzeum - Ókortörténeti Osztály, Ős- és Népvándorláskori Osztály

Cím: III. Szentendrei út 139. és Záhony u. 3.

Web: www.aquincum.hu

A Budapesti Történeti Múzeum kiállítóhelyei:

Gül Baba türbéje
Fürdőmúzeum
Hercules-villa
Középkori Zsidó Imaház

Web: www.hnm.hu

Iparművészeti Múzeum

Az állandó kiállítás a múzeum európai viszonylatban is komoly gyűjteményének történetét ritka műtárgyakkal és gyűjteménycsoportokkal mutatja be az alapítástól, 1872-től napjainkig. A kollekció elrendezése korszakok szerint kiemeli a gyarapítás főbb állomásait, az egyes múzeumigazgatók tevékenységét, a kiváló magángyűjteményeket, aukciókat, donátorokat.

A múzeum a kezdetektől fogva egyaránt gyűjtötte az egyetemes és a magyar, a történeti és a mindenkori kortárs tárgyakat. A korai időszakban számos esetben vásárolt külföldi és hazai aukciókon, szoros volt a kapcsolat a műgyűjtők, a donátorok és a múzeum között. Az első főigazgató, Ráth György, maga is elismert műgyűjtő és utóda, Radisics Jenő sokat tett azért, hogy a múzeum európai rangú, elismert intézménnyé vált. Radisics Jenő elévülhetetlen érdemeket szerzett a múzeum szecessziós gyűjteményének megalapozásával.

1917-től Végh Gyula igazgatósága idején komoly kapcsolat volt a műgyűjtőkkel, a Művészeti Múzeumok Barátainak tevékenysége ekkor élte fénykorát. Az 1930-as években számos kiváló egyetemes műérték került át a Magyar Nemzeti Múzeumból, többek között a Jankovich-gyűjtemény fődarabjai. 1945–48 után a gyűjtemény az elhagyott magánjavakból, a korábban különálló, ám feloszlatott magángyűjteményekből, monumentális kollekciókból gyarapodott. A 20. század második felében fokozatosan a kortárs magyar művek gyűjtése vált elsődlegessé, mely napjainkig jellemző maradt.

A kiállítás mintegy 400 műtárgyat vonultat fel, és igyekszik minden gyűjteményegységet bemutatni kiemelkedő műtárgyakkal, ezért Boulle-bútor, brüsszeli csipke, meisseni, bécsi és herendi porcelán, Gallé és Tiffany üveg, valamint könyvkötés és faragvány, ékszer és ötvöskincs, régi viselet, cipő és legyező egyaránt látható, és persze Zsolnay-kerámia is.

A kiállítás célja, hogy bemutassa az intézmény történetét és a múzeum gyűjteményeinek színe-javát. Számítógépes játékok és folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak a tárlathoz és a műtárgyakhoz. A kiállított kincsek és a koncepció alaposabb megismerését kiadványok segítik: ingyenes leporelló és „Az idő sodrában” című illusztrált díszalbum.

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 33-37.

Nyitva: kedd-vasárnap: 10.00 - 18.00

Megközelíthetőség: M3 (kék) metró Ferenc körúti megállója;
                              4, 6-os villamos Ferenc körúti megállója

Web: www.imm.hu

Memento Park Budapest

A parkban 42 nagyméretű, egykori köztéri szobor látható az 1945-1989 közötti kommunista politikai rendszer időszakából. Megtekinthető többek között a "Magyar-szovjet barátság" és a "Felszabadulás" allegorikus emlékműve, munkásmozgalmi személyiségek és a szovjet Vörös Hadsereg katonáinak szobrai, valamint több gigantikus alkotás. Itt található Lenin, Marx és Engels, Dimitrov, Osztapenko kapitány, Kun Béla és sok más, "kommunista hős" emlékműve.

A Főbejárat kapuzata hatalmas, klasszicizáló épületet idéz, amelyről azonban hamar kiderül, hogy egy támasztékokkal felállított, 12 méter magas "kommunista díszlet" csupán. Tökéletes nyitány a diktatúra természetének bemutatásához.

Cím: Budapest (Magyarország) XXII. kerület (Dél-Buda), Balatoni út - Szabadkai utca sarok

Nyitva: mindennap 10.00-tól napnyugtáig

Megközelítés:
a XI. ker. Fehérvári úti Bevásárlóközpontig a 4, 18, 41, 47, 61-es villamosokkal. Az Allee Bevásárlóközpont elől, a Kosztolányi Dezső tér érintésével a Campona felé induló 150-es BKV autóbusszal 25 perc a Memento Parkig. A 150-es busz munkanapokon, napközben 20 percenként, minden óra 10, 30, 50 perckor, szombaton és vasárnap félóránként, egész és fél órakor indul.

Web: www.szoborpark.hu

További budapesti múzeumok és kiállítótermek

Arany Sas Patikamúzeum– (www.semmelweis.museum.hu/aranysas/index.html)

Bajor Gizi Színészmúzeum – (http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=fomenu&sel=szineszmuzeum)

Bartók Béla Emlékház - (www.bartokmuseum.hu/)

Bélyegmúzeum - (www.belyegmuzeum.hu/)

Budapest Galéria - (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=13)

Budapest Galéria Kiállítóháza (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=12/)

Budavári Labirintus (Buda Castle Labyrinth) – (www.labirintus.com)

Budavári Mátyás Templom Egyházművészeti Gyűjteménye - (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=15)

Citadella - (www.citadella.hu/)

Dorottya Galéria - (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=884)

Dreher Sörmúzeum - Söripari Emléktár - (www.dreherrt.hu/portal/main.php?heading_id=21)

Ernst Múzeum - (www.museum.hu/museum/temporary_hu.php?ID=18&IDT=4093)

Evangélikus Országos Múzeum - (www.evangelikusmuzeum.hu/)

Fürdőmúzeum - (www.btm.hu/?q=thermae

Gül Baba Türbe és Rózsakert‎ - (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=27)

Hadtörténeti Intézet és Múzeum - (www.militaria.hu/)

Herkules Villa - (www.btm.hu/?q=hercules)

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény - (www.hdke.hu/)

Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum - (www.hoppmuzeum.hu)

Húsipari Múzeum - (www.chemonet.hu/hun/food/muzeum/husipari/hus_m1.html)

Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum – ( http://www.kodaly-inst.hu/museum/museum_hu.htm )

Közlekedési Múzeum - Földalatti Vasúti Múzeum - (www.mmkm.hu/)

Közlekedési Múzeum - Kossuth Múzeumhajó – (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=40)

Közlekedési Múzeum - Repüléstörténeti és Űrhajózási Kiállítás - (www.mmkm.hu/)

Kresz Géza Mentőmúzeum - (www.mentomuzeum.hu)

Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont - (www.lisztmuseum.hu)

Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum (www.ludwigmuseum.hu/)

Magyar Elektrotechnikai Múzeum - (www.emuzeum.hu/hu/)

Magyar Építészeti Múzeum – (www.archimus.hu)

Magyar Filmtörténeti Gyűjtemény – (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=72)

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - (www.mkvm.hu/)

Magyar Mezőgazdasági Múzeum - (www.mezogazdasagimuzeum.hu/index.php)

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum - (www.mmkm.hu)

Magyar Természettudományi Múzeum - (www.nhmus.hu/)

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete Zenetörténeti Múzeuma - (www.zti.hu/museum/index.htm)

Magyar Vasúttörténeti Park - (www.mavnosztalgia.hu/)

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár - (www.zsidomuzeum.hu/index.php)

Malomipari Múzeum - (www.chemonet.hu/hun/food/muzeum/malomip/)

Millenáris – Csodák Palotája, Pixel Galéria - (www.millenaris.hu)

Molnár C. Pál Műterem-múzeum (www.mcpmuzeum.hu/)  

Műcsarnok – (www.mucsarnok.hu/)

Nagytétényi Kastélymúzeum - (www.nagytetenyi.hu/)

Néprajzi Múzeum - (www.neprajz.hu/)

Óbudai Múzeum - (obudaimuzeum.hu/)

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - (www.opkm.hu/)

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet - (http://szinhaziintezet.hu/)

Petőfi Irodalmi Múzeum - (www.pim.hu)

Postamúzeum - (www.postamuzeum.hu/)

Ráday Gyűjtemény Biblia Múzeum – (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=11)

Rendőrség-történeti Múzeum - (www.policehistorymus.com/)

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – (www.semmelweis.museum.hu/)

Sziklakórház (Hospital in the Rock) – (www.sziklakorhaz.hu)

Telefónia Múzeum - (www.postamuzeum.hu/stores/item/10.html)

Terror Háza Múzeum - (www.terrorhaza.hu/)

Tűzoltó Múzeum - (www.muzeum.katasztrofavedelem.hu)

Vasarely Múzeum – (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=89)

Zászlómúzeum - (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=90)

 

Műemlék épületek:

Országház
V. Kossuth tér 1–3.
Tel.: +36-1-441-4415
Web: www.parlament.hu

Magyar Állami Operaház
VI. Andrássy út 22.
Tel.: +36-1-331-2550; +36-1-332-8197
Web: www.opera.hu; www.operavisit.hu

Szt. István bazilika
V. Szent István tér
Tel.: +36-1-317-2859
Web: www.basilica.hu

Belvárosi Plébániatemplom
V. Március 15. tér 2.
Tel.: +36-1-318-3108

Dohány utcai Zsinagóga és Zsidó Múzeum
VII. Dohány utca 2.

Tel.: +36-1-342-8949
Web: www.dohany-zsinagoga.hu/

Mátyás templom
I. Szentháromság tér
Tel.: +36-1-355-5657
Web : www.matyas-templom.hu

 

Egyéb érdekességek:

Budapesti Vidámpark – (www.vidampark.hu/)
Budavári sikló
Campona Tropicarium – (www.tropicarium.hu/)
Fővárosi Állat- és Növénykert – (www.zoobudapest.com/)
Fővárosi Nagycirkusz – (www.maciva.hu/)
Gyermekvasút, Libegő – (www.gyermekvasut.hu)
1 szálloda kiválasztva! Egyszerre legfeljebb 3 szálloda hasonlítható össze

2 szálloda kiválasztva! Egyszerre legfeljebb 3 szálloda hasonlítható össze

1 szálloda kiválasztva! One hotel seleted (3/1)

X