[SZÉP kártya Kisokos 2020]: Így jársz a legjobban!

SZÉP kártyával kapcsolatos változások a koronavírus veszélyhelyzet idején

2020. április 21.

A kormány az 140/2020. (IV. 21.) kormányrendeletben megemelte a SZÉP-kártyára adható béren kívüli juttatás összegét:

3. § (1) A 2020. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. §
(1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya
a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

A munkáltató a versenyszférában az eddigi 450 ezer forint helyett évi 800 ezer forintot adhat SZÉP-kártyán a dolgozónak, míg a közszférában az eddigi 200 ezer forint helyett maximum 400 ezer forintot.

A SZÉP-kártyára feltölthető juttatás felső összegének változása
(2020. április 21-től)

(kép forrás: turizmus.com)

2020. április 05.

A SZÉP Kártyákat érintő módosítások jelentek meg a Magyar Közlöny 2020. évi 65. számában. A veszélyhelyzetet követő 60 napig könnyítést kapnak a kártyabirtokosok az alábbiak szerint:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) megszűnését követő 60 napig a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként
átutalt, fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére a munkavállalóval szemben díjat nem számíthat fel.

2. § A pénzforgalmi szolgáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül tájékoztatja a kártyabirtokost arról,
hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 61. naptól kezdve milyen mértékű díjat számít fel a fel nem használt
pénzeszközre.

 

A SZÉP kártya 2020. évi változásai

2019. december 11-én jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet (302/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet), ami a  Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletet módosítja 2020. január 1-jétől.

Nézzzük a legfontosabb változásokat:

  • A bankok a fel nem használt egyenleget nem csak a százalékos, hanem fix díjjal is terhelhetik. A felszámított havi díj 2020. január elsejétől a fel nem használt pénzeszköz legfeljebb 3 százaléka, de legalább 100 forint lehet.
  • A pénzforgalmi szolgáltató a  a juttatás évét követő második naptári év május 31. előtt legalább 2 hónappal tájékoztatja a kártyabirtokost arról, hogy milyen mértékű díjat számít fel a fel nem használt pénzeszközre. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a rendelkezésre álló adatok alapján a fel nem használt pénzeszköz pontos összegét.
  • További változás, hogy a társkártyák, elveszett kártyák pótlásának költségét a bankok a munkavállaló SZÉP-kártyás számlájára terhelhetik.
  • A munkavállaló halála esetén a pénzforgalmi szolgáltató a jogerős határozatban igazolt jogosultak részére a számla szerinti egyenleg összegét a jogosultak választása szerint készpénzben kifizeti vagy a jogosultak által meghatározott fizetési számlára átutalja, legkésőbb a jogerős határozatnak a pénzforgalmi szolgáltató részére történő bemutatásától számított 15 munkanapon belül.

SZÉP kártya Kisokos 2020

Emlékeztetőül: a SZÉP kártya változásai 2019-ben

 Kormány a 76/2018. (IV. 20.) számú rendeletében módosította a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályait. A kormányrendeletben foglaltak alapján 2019. január 2-ától a SZÉP Kártya igénylése és a munkáltatói juttatás utalási módja jelentősen átalakul. A változások mind a 3 SZÉP kártyát kibocsátó bankot – OTP, MKB, K&H –, illetve a kártyabirtokosokat is érintik.

Az eddigi szabályozás szerint a SZÉP kártya elektronikus utalványként funkcionált. A munkáltatói juttatás keretét a munkáltató és a SZÉP kártya kibocsátó bank közötti szerződés adta. A munkáltató saját döntése vagy a munkavállalók igénye alapján megrendelte a kártyákat, valamint alkalmanként elküldte a bankhoz az erre szánt pénzt, aki a felosztási lista alapján jóváírta a munkavállalók kártyáján a megfelelő zsebekre a megadott összegeket.

2019.január 5-ét követően a munkavállalók nem elektronikus utalványt kapnak, hanem minden SZÉP kártya birtokosnak 3 darab korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlája lesz. A változás lényege, hogy nem a munkáltató köt szerződést a bankkal, hanem a munkavállaló. A munkáltató ezután nem egy összegben utalja el a banknak a munkavállalóknak szánt pénzt, hanem személyenként és alszámlánként (zsebenként) külön-külön utal.

A már kártyával rendelkezők számára a rendelet lehetővé tesz egy egyszerűsített szerződéskötést, amihez nem szükséges személyesen bemenni a bankba, csak igazoltan át kell venni a bank szerződési ajánlatát. Ez történhet postai úton vagy elektronikusan. A január 5-i határidőt követően azonban csak személyesen a bankfiókokban lehet a SZÉP kártya számlákat megnyitni és egyben kártyát igényelni.

A jó hír viszont, hogy a meglévő kártyák változatlanul használhatók, cserére sem kerül sor, csupán az alszámlákon lévő összegek a háttérben átvezetésre kerülnek az új számlákra.

Változások az OTP Banknál

Az OTP Pénztárszolgáltató a szerződéseket november végéig tértivevényes levélben postázta a kártyabirtokosoknak, a korábban regisztrált ügyfelek részére pedig e-mailben elküldte. Aki megkapta a postai tértivevényes levélben küldött szerződését, vagy megnyitotta az e-mailben kapott linken lévő OTP SZÉP kártya szerződését, nincs további teendője, mert a szerződése 2019. január 6-án hatályba lép. A szerződést nem kell kinyomtatnia, aláírnia vagy beküldenie, mivel az a megtekintéstől számított 15 nap elteltével automatikusan elfogadottnak minősül.

Változások az MKB Banknál

2019. január 2. napjától változik az MKB SZÉP Kártya igénylés és a befizetés módja az MKB-nál. A kártyabirtokosoknak alszámlánként (szálláshely, vendéglátás, szabadidő) azaz zsebenként egy-egy korlátozott rendeltetésű fizetési számlát kell nyitniuk. A jelenlegi kártyabirtokosok részére az MKB Bank díjmentes számlavezetési szerződés-ajánlatot küldött a 3 vonatkozó alszámla megnyitásával kapcsolatban. Amennyiben a kártyabirtokos annak kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozott írásban arról, hogy nem fogadja el a számlavezetési ajánlatot, a szerződés 2019. január 2. napjával hatályba lép. A kártyabirtokost sem a számlák megnyitásáért, sem a számlavezetésért díjfizetési kötelezettség nem terheli.

Változások a K&H Banknál

A jogszabályi változások miatt a munkavállalóknak szerződést kellett kötniük a Bankkal, ami 2018. december 1-jei hatállyal történt meg abban az esetben, ha a kártyabirtokos nem nyilatkozott arról, hogy nem kívánszerződést kötni. A korábbi utalványszámlák („zsebek”) szerepét szálláshely, vendéglátás és szabadidő alszámlák vették át, amelyek bankszámlának minősülnek. Az alszámlák 24 számjegyű számlaszámát a Bankkal kötött szerződés tartalmazza. A munkáltató a jövőben ezekre az alszámlákra tudja utalni a juttatást, ezzel kapcsolatban a munkáltató tájékoztatása szerint kell eljárni.

2011-es bevezetése óta életünk része lett a SZÉP-kártya, vagy rendes nevén a Széchenyi Pihenő Kártya. Örülünk, ha van ilyenünk, figyeljük az egyenlegét, költjük a rá utalt pénzeket, okosan navigálunk a zsebek között, keressük az elfogadóhelyeket és próbáljuk nem elfelejteni, meddig is kell felhasználnunk a rajta lévő pénzt. Vajon jól használjuk? Ismerünk-e minden lehetőséget, az igénybe vehető szolgáltatásokat? Használjuk-e, amikor használhatnánk, vagy hajlamosak vagyunk legyinteni rá, merthogy a kártyahasználat macerás? Cikkünkben alaposan körbejártuk a SZÉP-kártya vendéglátás, szálláshely és szabadidő témát.

Séchenyi Pihenő Kártya

Széchenyi Pihenő Kártya – alapinformációk, tények

  • A SZÉP-kártya egy elektronikus, bankkártyához hasonló utalvány, melyet a munkáltatódtól kaphatsz béren kívüli juttatásként, és amivel szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős és rekreációs szolgáltatóknál lehet fizetni. Elődjét, az Üdülési csekket is biztosan ismerted, amely 2012 végéig volt forgalomban, azóta teljesen átvette helyét és szerepét a Széchenyi Pihenőkártya, melynek kibocsátásának és felhasználásának szabályairól törvény rendelkezik.
  • A SZÉP-kártyát a munkáltatód igényli Neked a kártyát kibocsátó bankok egyikénél. Jelenleg 3 bank bocsát ki SZÉP kártyát: a K&H Bank, az MKB Bank és az OTP Bank. Az, hogy melyik bankkal köt szerződést a munkáltatód, az az ő döntése.

K&H SZÉP kártya MKB SZÉP kártya OTP SZÉP kártya

  • A SZÉP-kártyát ingyenesen kapod, fizetni csak a közeli hozzátartozóknak igényelhető társkártyáért, illetve az ellopott, elveszett vagy megrongálódott kártyák pótlásakor kell.
  • A SZÉP-kártyára érkező összegek után a munkáltató adózik, Te teljes egészében felhasználhatod a kártyán lévő pénzt a lejárati időn belül.
  • A SZÉP-kártyádra bármikor utalhat a munkáltatód, rendszeres időközönként, vagy akár jutalomként is. Fontos tudni, hogy a Széchenyi Pihenő Kártyáról készpénzt nem tudsz kivenni! Kizárólag banki kártyaterminálokon, illetve az internetes felületeken fizethetsz vele.
  • Minden SZÉP-kártyán 3 alszámla, köznapi nyelven 3 zseb van: egy szálláshely zseb, egy vendéglátás zseb és egy szabadidő Jogszabály rendelkezik arról, hogy az egyes alszámlákra évente legfeljebb mekkora juttatás érkezhet. Az alszámlák között nem mozgathatók át az összegek, arra a célra kell elkölteni, ahová érkezett.
  • A jelenlegi jogszabályok szerint a munkáltatók évente legfeljebb 450 ezer forintot juttathatnak a SZÉP-kártyára, ami az alábbiak szerint oszlik el a három alszámlára: a vendéglátás alszámlára évente 150 ezer, a szálláshely alszámlára 225 ezer, a szabadidő alszámlára 75 ezer forint utalható. Azt, hogy Te mekkora juttatásban részesülsz, a munkáltatóddal kötött munkaszerződésed tartalmazza.
  • Általában Te döntheted el, hogy a munkáltatódtól érkező cafeteria juttatás összegét a SZÉP-kártya melyik zsebére kéred. Ezért is érdemes alaposan megismerned, melyik zsebből mire használható fel a pénz.
  • Tudtad, hogy ugyanazon SZÉP-kártyára egyébként egyidejűleg több munkáltató is juttathat támogatásokat?
  • A SZÉP-kártyára érkező juttatás a legfrissebb törvényi módosítások után már nem évül el! Ez nagyon jelentős újdonság a szabályozásban, és azt jelenti, hogy az utalás évét követő második naptári év május 31-éig fel nem használt összegek mostantól nem vesznek el, de havidíjat kell utána fizetni, ami legfeljebb a megmaradt összeg 3 %-a lehet. Erről, mármint az összeg és az utána fizetendő díj mértékéről a lejárat előtt 2 hónappal kapsz tájékoztatást.
  • A SZÉP-kártyának, ahogy egy bankkártyának is, van érvényességi ideje. A banki kibocsátástól számítva minimum 36 hónapig, 3 évig érvényes, – ez a 3 banknál eltérő! -, de ezt követően természetesen kicserélik a kártyádat. Hasznos, ha tudod és figyeled a kártya érvényességét, esetleg jelezheted is ezt a munkáltatódnak. A cserekártyáért sem kell fizetni.
  • Ha munkáltatód 24 hónapon, 2 éven át nem utal semmit a SZÉP-kártyádra, akkor a bank felfüggesztheti a kártyádat, de erről előtte legalább 2 hónappal tájékoztat Téged.
  • SZÉP-kártyád egyenlegét bármikor ellenőrizheted! A kártyát kibocsátó bank weboldalán lehetőség van lekérdezni a kártya egyenlegét egyedi tranzakciók és forgalmi időszak szerinti bontásban, mobiltelefonon pedig a kártya egyenlegét lehet lekérdezni. Természetesen kapsz értesítést akkor is, amikor a munkáltatódtól támogatás érkezik a kártyádra.
  • Fontos, hogy csak a kártyabirtokos (vagy társkártya-birtokos) jelenlétében van mód SZÉP- kártyás fizetésre, tehát nem adhatod csak úgy oda a nevedre szóló SZÉP-kártyát a barátaidnak, gyermekednek, hogy használja már fel a rajta összegyűlt pénzt.
  • Nem mindenhol fogadják el mind a háromféle SZÉP-kártyát, ezért tájékozódj, mielőtt olyan helyen húzod elő a K&H SZÉP-kártyádat, ahol csak MKB SZÉP-kártyát vagy OTP SZÉP-kártyát tudnak elfogadni. Ez ugyanis azon múlik, hogy a szolgáltató melyik kártyakibocsátó bankkal vagy bankokkal áll szerződéses jogviszonyban.

SZÉP kártya vendéglátás

 

Felhasználási módok és tippek – melyik zseb mire való?

Nézzük csak, mi rejlik a szűkszavú törvényi meghatározások mögött. A legelső és legfontosabb szabály, hogy a szálláshelyeken mindhárom zsebből fizethetünk! Mindegyik alszámla alkalmas arra, hogy belföldi pihenésünket, nyaralásunkat segítse, hiszen, ha jól elmélyedsz az alábbi jogszabályi felsorolásban, láthatod, hogy a szálláshely-szolgáltatás mindhárom zsebhez hozzá van kötve.
Fizetheted a belföldi nyaralás teljes összegét, vagy annak csak egy részét, de – az IFA – idegenforgalmi adó – nem fizethető SZÉP-kártyával!

SZÉP kártya szálláshely

A „Szálláshely” alszámla terhére évente maximum 225.000 Ft érkezhet

  • szálláshely szolgáltatás
  • belföldi utazásszervezés

jogcímen, ami azt jelenti, hogy belföldön fizethető vele bármely szálláshely szolgáltatás szállodában, vendégházban vagy panzióban, de fizethetsz vele utazási irodának is komplett utazási csomagajánlatokért. Se szeri, se száma a SZÉP-kártya szállás és wellness ajánlatoknak, így igazán könnyű dolgod van, ha elfogadóhelyeket keresel.

Ebéd

A „Vendéglátás” alszámla terhére évente legfeljebb 150.000 Ft érkezhet

  • éttermi és mozgó vendéglátás
  • egyéb vendéglátás
  • szálláshely szolgáltatás

jogcímen. Ebből a SZÉP-kártya vendéglátás zsebből a melegkonyhás vendéglátóhelyeken költhetsz. Felhasználhatod hagyományos- és gyorséttermekben, megengedhetsz magatoknak egy-egy családi körben eltöltött éttermi ebédet vagy vacsorát, de az is lehetséges, hogy a napi munkahelyi étkezésedet fizesd ki belőle. Rendelhetsz online is vele, gondoljunk csak az oly népszerű étel-kiszállító cégekre. Fontos lehet, hogy alkoholra is szabad költened belőle, de a cigaretta már nem fér bele.

Ahogy fent már jeleztük, ezzel a vendéglátás alszámlával is fizethetsz SZÉP-kártya szálláshely szolgáltatást.

Vizitorna

A „Szabadidő” alszámla terhére évente maximum 75.000 Ft utalható,

  • egyéb humán egészségügyi ellátás (a kórházi, orvosi és fogorvosi ellátáson túli egészségügyi szolgáltatások, amelyek nem foglalnak magukban orvosi gyógykezelést, ide tartozik például az ápolói, szülésznői, fizioterápiás ellátás, munkaterápia, beszédterápia, gyógymasszázs, csontkovácsolás, homeopátiás kezelés)
  • előadó-művészeti szolgáltatás
  • múzeumi tevékenység
  • növény és állatkert, természetvédelmi terület működtetése
  • vidámpark, szórakoztatóipari tevékenység
  • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
  • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (például masszázs, fogyasztószalonok, szolárium)
  • testedzési szolgáltatások
  • egyéb sporttevékenység (verseny- és lovasistállók tevékenysége)
  • belvízi személyszállítás
  • egyéb foglalás (idegenvezetés)
  • szálláshely-szolgáltatás

jogcímen.  Itt már szerteágazó szolgáltatásokról és színes lehetőségekről van szó. Minden ide tartozik, ami tartalmasabbá teszi a szabadidőnket, a pihenésünket vagy a kikapcsolódásunkat, illetve ezzel a zsebbel már az egészségünkért, a minél egészségesebb életvitelünkért is sokat tehetünk. Innen vásárolhatunk fürdő és strand belépőt, színházjegyet, múzeum-, koncert-, fesztivál- vagy éppen állatkerti és kalandpark belépőt, uszoda- és fitnesz bérletet, horgászjegyet, kölcsönözhetünk sporteszközt, sporttanfolyamra is beiratkozhatunk, elmehetünk hajózni, vagy lovagolni is akár. Egészségünk érdekében masszázsra járhatunk, bőrünk szép barnaságáért felkereshetünk SZÉP-kártya elfogadóhely szoláriumokat. És ne felejtsük, a szálláshely-szolgáltatás jogcím itt is feljogosít minket arra, hogy belföldi nyaralásra használjuk fel a kártyán lévő összeget.

Összefoglalásképp:

  • belföldi szálláshelyen mindhárom zsebből fizethetsz
  • éttermekben csak a vendéglátás zsebből költhetsz
  • szabadidős tevékenységekért, fitnesz belépőkért, kulturális jegyekért, jól-léti szolgáltatásokért csak a szabadidő zsebből fizethetsz

Családi nyaralás

Mire érdemes elkölteni?

Talán nem is az a legfontosabb, hogy mire, hanem hogy igenis érdemes elkölteni! A SZÉP-kártyákon lévő lejáró összegek elköltési határidejéhez közeledve gyakran olvashatunk olyan híradásokat, amelyek arról szólnak, hogy még ennyi és ennyi milliárd forint vár felhasználásra addig a bizonyos határidőig, május 31-ig. Bár a 2018. évi rendeletmódosítások után már nem veszik el a pénzed, csak havi díj sújtja majd, mégis érdemes inkább az elköltést választanod.

Hadd adjunk néhány tippet:

  • Ha évente egy vagy akár több alkalommal is járunk belföldi szálláshelyekre egy kicsit pihenni, akkor az a legkézenfekvőbb, ha a szállodai tartózkodásunkat fizetjük SZÉP-kártyával. Előlegfizetésre is alkalmas a kártya, tehát ha úgy látjuk, hogy május végéig nem jutunk el nyaralni, nem veszik el a határidőig elköltendő béren kívüli juttatásunk, ha azzal fizetjük például a nyaralás szállodai előlegét. És járjon a fejünkben, hogy ezt bármelyik zsebből megtehetjük! Természetesen a belföldi Danubius szállodák mindegyike SZÉP-kártya elfogadóhely, így bátran válogathatunk a fővárosi és vidéki szálláshely ajánlatok között.
  • Ha szeretjük a gasztronómiai kalandokat és a kulináris kényeztetést, és mondjuk, úgyis csak külföldre járunk nyaralni, akkor engedjünk meg magunknak egy kis luxust a vendéglátás zsebből! Ünnepi családi ebédeket vagy vacsorákat a szülinapok, házassági évfordulók vagy a nagy ünnepek alkalmával, jusson eszünkbe rendszeresen, hogy vasárnapra keressünk egy Sunday brunch-ot, ahol kedvünkre válogathatunk a büféasztalról. Halkan súgjuk, hogy a Danubius szállodák éttermei örömmel várják a nem szállodában lakó, betérő vendégeket is. Érdemes végig kóstolni a legendás Gundelt, a vadonatúj Yellow Bistro vagy a Zsolnay Cafe kínálatát, de ne maradjon ki a Gellért Söröző vagy a Hilton Budapest Láng Bistro & Grill sem!
  • Bár fajlagosan a szabadidő zsebre kérhető évente a legkisebb összeg, igazán dúskálhatunk a kulturális és egyéb szabadidős lehetőségekben ebből az alszámlából. Az egészséges életmód híveinek bőséges palettát nyúlt az összeg elköltésére a Danubius Hotels, hiszen a wellness szállodákban és Premier Fitness klubokban mozgásra és rekreációra is lehetőség nyílik. Gondolhatunk akár bérletvásárlásra is, ha mindenünk a mozgás!

 

Masszázs

SZÉP kártya szolgáltatók

Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely elfogadóhelyet, vendéglátás elfogadóhelyet vagy szabadidő elfogadóhelyet több módon, több online felületen is kereshetünk az elképzeléseinknek, terveinknek megfelelően. Érdemes tudnunk, hogy a szolgáltatóknak szerződést kell kötniük a kártyakibocsátó bankok egyikével vagy mindegyikével. Ezért nem biztos, hogy mindenhol mind a háromféle SZÉP-kártyát elfogadják. Ne akarj MKB SZÉP-kártyával fizetni ott, ahol például csak OTP SZÉP-kártya elfogadás van!
A Danubius Hotels belföldi szállodáiban ez nem kérdés, mert itt mindhárom SZÉP-kártya elfogadására van szerződéses jogviszony.

A SZÉP-kártya elfogadóhelyek feltérképezésére nagyjából 3 lehetőség áll rendelkezésünkre:

  1. A SZÉP-kártya kibocsátó bankok weboldalán nézelődünk:

Csak példaként: az OTP oldalán jelenleg 14313 szálláshely, 23863 vendéglátóhely és 18826 rekreációs hely szerepel az adatbázisban.

  1. Az országos adatbázist használjuk: szepkartyasok.hu Ez nem hivatalos és teljes adatbázis, de érdemes felkeresni.
  2. A kiszemelt szállás weboldalán böngészünk, hiszen ott mindig megjelenik, hogy az adott szálloda elfogad-e SZÉP-kártyát. A Danubius minden belföldi szálláshelyén jó helyen jársz, ha Széchenyi Pihenőkártyával fizetnéd pihenésedet, legyen akár OTP, MKB vagy K&H SZÉP kártyád. Az elérhető ajánlatokról itt tájékozódhatsz: SZÉP kártya szállás

Danubius Healthy Break étkezés

Egyenleg lekérdezés

Ahhoz, hogy képben legyél, mennyid van a SZÉP-kártyádon, nem kell mást tenned, mint online lekérdezni a kártyád egyenlegét. Ezt megteheted a kártya kibocsátó bankod – OTP, MKB, K&H – webes felületén, vagy extra tippként ajánljuk a Danubius Hotels weboldalát, ahol a háromféle kártyaelfogadásnak köszönhetően praktikus okokból mindegyik bank egyenleg lekérdező modulja megtalálható. Így csak pár kattintás, ha találtál egy ellenállhatatlan wellness hétvégi ajánlatot, hogy meg is tudd nézni, megengedheted-e magadnak a SZÉP-kártyád terhére.

 Család az ágyban

Danubius elfogadóhelyek

Minden belföldi Danubius szálloda szálláshely elfogadóhely, minden Danubius szálloda étterme vendéglátás elfogadóhely, és minden Danubius szálloda fitness-wellness központja szabadidős elfogadóhely.

15 színvonalas belföldi szálloda, ezen belül 10 Budapesten, 2 Balatonfüreden, 1-1 Bükön, Győrben és Pécsett nyújt felejthetetlen élményeket a vendégeknek. A szállodák népszerűségét a SZÉP-kártya használat intenzitása is mutatja, hiszen a kínálat az egyéjszakás kalandoktól a több hetes all inclusive kikapcsolódásig terjed.

A Danubius szállodák éttermei nyitva állnak az utcáról betérők előtt is, így lehetőség nyílik a SZÉP-kártya vendéglátás zseb elköltésére. Nem is akármilyen módokon, gondoljunk csak egy finom kávé-sütire a Zsolnay Kávéházban, egy Sunday Brunch-ra a Hilton Láng Bistro & Grill éttermében a Halászbástya mellett,  egy gyors bisztro jellegű ebédre a Yellow-ban vagy akár a győri Belgában, és még sorolhatnánk..

A Danubius szállodák budapesti Premier Fitness klubjai – Danubius Hotel Arena, Danubius Hotel Flamenco, Danubius Hotel Helia – a teljességet nyújtják a mozogni vágyóknak és a wellness pihenés szerelmeseinek medencékkel, gyógyvízzel, modern fitness termekkel, mozgásórákkal, masszázs és szauna lehetőségekkel. Hol is lehetne jobban elkölteni a szabadidő zsebre érkezett béren kívüli cafeteria juttatást, mint ezekben a szemet gyönyörködtető, testet-lelket felpezsdítő fitness-wellness élményközpontokban?

Danuibus Premier Fitness

Hozzászólások

Ezt is kedvelheted..