toggle menu
Golf
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Golf

Piešťanské golfové ihrisko sa nachádza v severnej časti Kúpeľného ostrova (časť Vrbinky). 9-jamkové golfové ihrisko ponúka všetko, čo patrí ku golfovému životu – club house, štýlovú kaviareň s reštauráciou, dva golfové simulátory Full Swing Golf, golf shop, putting a chipping area a driving range, cateringový stan, ktorý slúži na usporadúvanie veľkých spoločenských akcií. Priaznivci tenisu majú možnosť zahrať si na kvalitne upravenom antukovom tenisovom kurte.

História golfu v Piešťanoch

V roku 1913 založili v Piešťanoch golfový klub (PGK) a v rokoch 1913-1914 vybudovali na Kúpeľnom ostrove golfové ihrisko. Bol to jeden z prvých golfových klubov na území Slovenska. Ľudovít a Imrich Winterovci pri príležitosti slávnostného otvorenia golfového ihriska zorganizovali priamo na ihrisku „letúnsky deň“. Konal sa v nedeľu 26.júla 1914. Dňa 28.júla 1914 sa do Piešťan dostala správa o vyhlásení vojny, ktorá ochromila úspešný predvojnový rozvoj kúpeľov ako aj vývoj golfu v Piešťanoch.
Po ukončení prvej svetovej vojny a usporiadaní štátoprávnych, politických a čiastočnej aj hospodárskych pomerov sa na Slovensku začala postupne zvyšovať návštevnosť kúpeľov Piešťany. V rámci podpory rozvoja kúpeľníctva a vyplnenie voľného času kúpeľných hostí obnovili činnosť Piešťanského golfového klubu.
Medzivojnové obdobie bolo obdobím najväčšej slávy a rozvoja piešťanského golfu. Na vybudovanie, resp. rekonštrukciu piešťanského ihriska po roku 1918 boli potrebné značné prostriedky. Winterovcom sa ich podarilo získať aj dobových bohatých jednotlivcov a firiem. Piešťanské golfové ihrisko malo deväť jamiek, celkovú dĺžku dráh 2652 metrov s 37 údermi pre jedno kolo (par).
Piešťanský golfový klub sa dal zhotoviť aj vlastný odznak. Mal podobu dovjcípej vlajočky rozdelenej vodorovne na dva pruhy. Čestným predsedom klubu bol gróf Viliam Erdödy, vlastník piešťanských kúpeľov, prezidentom bol prednosta okresu Vojtech Skyčák a viceprezidentom Imrich Winter, ktorý bol aj iniciátorom jeho založenia a dušou klubu. Zároveň v ňom zastupoval vedenie kúpeľov. Album golfového klubu, uložený v piešťanskom múzeu, bol venovaný práve Imrichovi Winterovi  „otcovi PGK“, ktorý ho daroval múzeu.
V Piešťanoch sa konalo niekoľko golfových súťaží ročne. Golfovú sezónu otvárala súťaž o Piešťanský jarný pohár (koncom mája), v polovici júla (vo vrcholnom období letnej kúpeľnej sezóny) sa konala Medzinárodná letná súťaž o New York Herald Cup. Okrem toho sa konala súťaž o majstra Slovenska, handicapová súťaž (hráči súťažili medzi sebou na základe započítavania handicapov jednotlivých hráčov – tzv. vyrovnávanie handicapov, teda i hráč začiatočník s vysokým handicapom mohol poraziť oveľa lepšieho hráča) súťaž o Erdödyho putovný pohár a súťaž Po¬hár Jána Masaryka.
Golfové ihrisko zaniklo v dôsledku vypuknutia druhej svetovej vojny a neskôr februárových udalostí roku 1948.
Po roku 1989 sa obnovili tradície golfu v Piešťanoch. V roku 1992 vznikol Golf Club Piešťany ako občianske združenie. Tento klub, ale nemal svoj areál. V roku 1995 vznikol International Golf Club Slovakia ako občianskej združenie. Zakladajúci členovia tohto klubu pripravili v rokoch 1196-1997 výstavbu golfového rezortu v blízkosti Piešťan v katastrálnom územní obcí Horná Streda, Lúka a Brunovce na ploche priližne 100 hektárov. Tento projekt sa však nepodarilo zrealizovať.
Nové golfové ihrisko vybudované priamo v Piešťanoch je situované v severnej časti Kúpeľného ostrova. Slávnostne bolo otvorené 21.júla 2004. Má deväť jamiek s dĺžkou 2055 metrov a par 33. Ihrisko má vybudované potrebné zázemie pre členov klubu – klubový dom Vrbinky, nádherné prostredie, upravné gríny, ferveje.
Piešťanské golfové ihrisko sa tiež stalo miestom usporiadania Prezidentského turnaja. Konajú sa tu turnaje pri príležitosti filmového festivalu Artilm, tiež diplomatické ako aj charitatívne turnaje. 
 

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X