toggle menu
Request sent
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Request sent

Vážený žiadateľ,

Vaša žiadosť s nižšími údajmi bola úspešne zaslaná. Žiadosť bude spracovaná a ponuka zaslaná do 24 hodín.

Ďakujeme, že ste si nás vybrali!

Slovenské liečebnú kúpele Piešťany, a.s.
Danubius Hotels Group

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X