toggle menu
Piešťanský deň ošetrovateľstva - 1.ročník
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Piešťanský deň ošetrovateľstva - 1.ročník

Ošetrovateľstvo naprieč kultúrami

Vážené kolegyne, kolegovia,

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. v spolupráci s Vysokou  školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave  a Ústavom  sv. Jana N. Neumanna, Příbram, Česká republika organizujú

v dňoch 12. – 13. novembra 2015 Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou 
PIEŠŤANSKÝ DEŇ OŠETROVATEĽSTVA , 1. ročník.

Ústredná téma konferencie „OŠETROVATEĽSTVO  NAPRIEČ KULTÚRAMI“ vytvorí  priestor na výmenu poznatkov, skúseností a výsledkov  výskumov  v oblasti multikultúrneho ošetrovateľstva a špecifík v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti   v rámci kúpeľnej liečby.
Konferencia prinesie rozličné pohľady a názory na uvedené oblasti  ošetrovateľstva na základe medzinárodných skúseností. Globalizácia a migrácia sú pojmy, ktoré sa  premietli aj do ošetrovateľstva. Žijeme a pracujeme v multikultúrnej spoločnosti, kde sestry musia  vedieť riešiť špecifické ošetrovateľské problémy príslušníkov rôznych kultúr.

Zborník konferencie na stiahnutie:

Konferencia je určená aj študentom študijného programu ošetrovateľstvo na získanie nových poznatkov. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti je založená na uspokojovaní individuálnych potrieb pacientov, a preto je dôležité, aby mali sestry potrebné vedomosti a znalosti, naučili sa poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom iných kultúr, etník, s odlišnými potrebami a prioritami a rešpektovali ich špecifiká.

Konferencia je zaradená do kreditových podujatí kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Organizačné pokyny >>>

Prihláška na stiahnutie >>>                

Program - 1. informácia >>>

Bližšie informácie sú dostupné na denose@spapiestany.sk  

Organizačný výbor konferencie vás srdečne pozýva na toto výnimočné odborné podujatie.

PhDr. Viera Hulková, PhD.
Manažérka pre ošetrovateľstvo

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X