toggle menu
Piešťanský deň ošetrovateľstva - 4.Ročník
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Piešťanský deň ošetrovateľstva - 4.Ročník

Ústredná téma konferencie: „ZDRAVIE – HYBNÁ SILA OŠETROVATEĽSTVA BEZ HRANÍC“

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave a Ústavom sv. Jana N. Neumanna, Příbram, Česká republika a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskou fakultou, Ústavom ošetrovateľstva, Košice organizujú

 

v dňoch 19. - 20. apríla 2018 štvrtý ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou PIEŠŤANSKÝ DEŇ OŠETROVATEĽSTVA, ktorý bude mať tematické zameranie na zdravie ako jednu zo základných metaparadigiem vedného odboru ošetrovateľstvo.


Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre profesionálov k načerpaniu inšpirácií, k výmene odborných skúseností, k zachyteniu zmien ako aj k obnoveniu a vytvoreniu profesijných a osobných vzťahov.

 

4.ročník sa bude konať v Kongresovom centre SLKP a.s., v reprezentačných priestoroch zvýrazňujúcich výnimočnosť a potenciál profesií spojených s ošetrovateľstvom. Okrem získania množstva cenných informácií, máte možnosť zrelaxovať v modernom kúpeľnom zariadení uprostred prírody.

 

Aktívna aj pasívna účasť na konferencii bude hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

 

Konferencie sa okrem sestier môžu zúčastniť aj zdravotnícki asistenti, asistenti výživy, sanitári, maséri a študenti študijného odboru ošetrovateľstvo.

 

Bližšie informácie sú dostupné na denose@spapiestany.skOrganizačný výbor konferencie vás srdečne pozýva na toto výnimočné odborné podujatie.


doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.
Manažérka pre ošetrovateľstvo

 

Pozvánka
Prihláška
Program
Zborník

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X