toggle menu
Piešťanský deň ošetrovateľstva - 3.ročník
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Piešťanský deň ošetrovateľstva - 3.ročník

Ústredná téma konferencie: „OŠETROVATEĽSTVO 2020 – TRENDY, ZMENY A BUDÚCNOSŤ“

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave a Ústavom sv. Jana N. Neumanna, Příbram, Česká republika a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskou fakultou, Ústavom ošetrovateľstva, Košice  organizujú

v dňoch 20. - 21. apríla 2017 tretí ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou PIEŠŤANSKÝ DEŇ OŠETROVATEĽSTVA, ktorý bude mať tematické  zameranie na budúcnosť vedného odboru ošetrovateľstvo.  

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre profesionálov k načerpaniu inšpirácií, k výmene odborných skúseností, k zachyteniu zmien ako aj k obnoveniu a  vytvoreniu profesijných a osobných vzťahov.  Prostredníctvom bohatého programu prednášok poskytne odpovede       na otázky „dneška a zajtrajška“ v ošetrovateľstve.  

3. ročník sa bude konať v Kongresovom centre SLKP a.s., v reprezentačných priestoroch zvýrazňujúcich výnimočnosť a potenciál profesií spojených s ošetrovateľstvom. Okrem získania množstva cenných informácií, máte možnosť zrelaxovať v modernom kúpeľnom zariadení uprostred prírody. 

Aktívna aj pasívna účasť na konferencii bude hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.  

 

Do programu bola zaradená aj posterová časť. 

 

Konferencie sa okrem sestier môžu zúčastniť aj zdravotnícki asistenti, asistenti výživy, sanitári a študenti študijného odboru ošetrovateľstvo. 

 

 

Bližšie informácie sú dostupné na denose@spapiestany.sk 

 

Organizačný výbor konferencie vás srdečne pozýva na toto výnimočné odborné podujatie. 

 

PhDr. Viera Hulková, PhD. 

Manažérka pre ošetrovateľstvo

Pozvánka

Prihláška

Program

ZBORNÍK - OŠETROVATEĽSTVO 2020 – TRENDY, ZMENY A BUDÚCNOSŤ

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X