toggle menu
Piešťanský deň ošetrovateľstva 2.Ročník
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Piešťanský deň ošetrovateľstva 2.Ročník

2.ROČNÍK 
PIEŠŤANSKÝ DEŇ OŠETROVATEĽSTVA
Ústredná téma konferencie: 
„OŠETROVATEĽSTVO – TRADÍCIE A PERSPEKTÍVY“

Vážené kolegyne, kolegovia,

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce  
sv. Alžbety, n.o. Bratislava, detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave a Ústavom sv. Jana N. Neumanna, Příbram, Česká republika a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskou fakultou, Ústavom ošetrovateľstva Košice organizujú v dňoch 21. – 22. apríla 2016 

Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou PIEŠŤANSKÝ DEŇ OŠETROVATEĽSTVA, ktorý by mal byť prehliadkou histórie, zmien, rozvoja a perspektív v ošetrovateľstve.   

Cieľom konferencie je zaujať postoj k tradíciám a perspektívam v ošetrovateľstve, ktoré sa premietajú do kúpeľnej starostlivosti, multikultúrnej ošetrovateľskej starostlivosti a kvality v ošetrovateľstve. Konferencia ponúkne účastníkom priestor na vzájomnú výmenu informácií, poznatkov a jej široký záber poukazuje na opodstatnenosť, na kvalitatívny posun v pohľade na nutnosť čerpať z histórie, sledovať neustále nové trendy a previazať teóriu s praxou a výskumom

 

Aktívna aj pasívna účasť na konferencii bude hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

Do programu bola zaradená aj posterová časť. 

Konferencie sa okrem sestier môžu zúčastniť aj zdravotnícki asistenti, asistenti výživy, sanitári a študenti študijného odboru ošetrovateľstvo.

Program >>>   

Organizačné pokyny >>>                

Záväzná prihláška >>>

Zborník 2016 Ošetrovateľstvo - tradície a perspektívy >>>

Bližšie informácie sú dostupné na denose@spapiestany.sk  

Organizačný výbor konferencie vás srdečne pozýva na toto výnimočné odborné podujatie.

PhDr. Viera Hulková, PhD.
Manažérka pre ošetrovateľstvo

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X