toggle menu
DARČEKOVÝ POUKAZ NA LIEČEBNÉ PROCEDÚRY
Zadajte prosím vek dieťaťa (detí)!
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

DARČEKOVÝ POUKAZ NA LIEČEBNÉ PROCEDÚRY

Vyberte si procedúry z nášho cenníka Zdravotná a kúpeľná starostlivosť a Wellness a Beauty služby alebo darujte sumu od 25,00 € pre voľný výber procedúry.

Po prijatí platby Vám poukážku zašleme poštou.

Cenník procedúr 


Môžete si zvoliť procedúry až v 4 kúpeľných domoch.
Kúpeľné domy & kontakt


OBJEDNÁVANIE POUKÁŽOK A ĎALŠIE INFORMÁCIE:
▪ E-mailom: marketing@spapiestany.sk
▪ Telefonicky:  +421 33 775 7733
▪ Faxom:  +421 33 775 2528
▪ Poštou:  Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
               Marketing/darčekové poukážky
               Winterova 29, 921 29 PiešťanyOBCHODNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY VYDÁVANIA DARČEKOVÝCH POUKAZOV:

1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. (SLKP) vydávajú darčekový poukaz ako potvrdenie o  uhradení zálohy, nie ako ceninu. Preto prípadné poškodenie, alebo strata poukazu nie sú dôvodom k zrušeniu jeho platnosti. 

2.  Darčekový poukaz platí 12 mesiacov od jeho vystavenia. 

3.  Darčekový poukaz je prenosný. Je evidovaný v databáze SLKP pod sériovým číslom, menom a adresou objednávateľa.

4.  Darčekový poukaz je možné použiť len na nákup pobytov a procedúr z aktuálnej ponuky SLKP. 

5. Po obdržaní objednávky na darčekový poukaz, posiela SLKP informácie k platbe e-mailom, faxom alebo poštou.  

6.  Darčekový poukaz posiela SLKP po uhradení hodnoty darčekového poukazu objednávateľom zdarma doporučene poštou na adresu, ktorú objednávajúci zadá ako adresu dodania. 

7.  V prípade, že cena objednaných služieb zo strany obdarovaného je vyššia ako nominálna hodnota darčekového poukazu, uhradí zákazník finančný doplatok SLKP bankovým prevodom alebo v hotovosti na recepcií hotela, alebo kúpeľnej recepcie. Finančný preplatok sa nevracia.

8.  Darčekový poukaz je možné použiť len v rámci jedného nákupu (objednávky), nie je možné čerpať ho po častiach. V rámci jedného nákupu je možné uplatniť aj viac darčekových poukazov, ktorých nominálna hodnota sa spočíta.

9.  Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo inú finančnú kompenzáciu. 

10. Držiteľ darčekového poukazu ho môže použiť tak, že pri rezervácií pobytu alebo procedúry uvedie fakt, že je držiteľom darčekového poukazu a uvedie sériové číslo poukazu.

11. SLKP a.s. v žiadnom prípade nezodpovedá za zneužite stratených, alebo odcudzených darčekových poukazov. 

12. Stratu alebo odcudzenie darčekového poukazu je jeho držiteľ povinný čo najskôr oznámiť SLKP, vo vlastnom záujme.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X