toggle menu
Príbehy pacientov
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Príbehy pacientov

Ada Straková, Bratislava
Moderátorka

Som jednou z tých, ktorým piešťanské kúpele prinavrátili zdravie a práve preto sa do nich každoročne v pravidelných intervaloch už 23 rokov veľmi rada vraciam. Stali sa akýmsi mojím druhým domovom. Doslova opäť na nohy ma postavili a pred istou operáciou zachránili procedúry, ktoré svojimi skvelými účinkami sú známe už niekoľkým generáciám. Bahenné zábaly, rôzne druhy masáží a cvičení, vodoliečba, elektroliečba, plávanie v bazéne pod holým nebom po celý rok, ale aj doplnkové služby v podobe špeciálnych masáží, oxygenoterapie či suchého uhličitého kúpeľa prispievajú k tomu, že už pekných pár rokov som relatívne zdravý človek.
Toto všetko by nemalo dostačujúci účinok bez ľudského faktoru, bez prístupu ošetrujúceho lekára MUDr. Mariána Markecha a personálu v balneoterapii. Za tie roky sa stali mojimi blízkymi ľuďmi, bez ktorých  si liečenie viem len ťažko predstaviť. Naše stretnutia sú vždy spontánne a milé. Vysoko si vážim ich prácu, priazeň a náklonnosť. To isté platí aj v prípade pracovníkov na recepcii hotela Balnea Esplanade a oddelenia rezervácie pobytov na čele s ochotnou a obetavou Terkou Stredanskou.
Liečenie však nie je len o procedúrach, je aj o spoznávaní nových ľudí, ktorých za tých 23 rokov, aj vzhľadom na moju profesiu, bolo neúrekom. Nadviazala som priateľstvá, ktoré pretrvávajú dodnes. Môj voľný čas mi vie fantasticky spríjemniť vodný svet, posedenie so známymi a priateľmi v kaviarni alebo nočnom bare, ale aj koncerty, divadelné predstavenia či výlety.
Domov sa vraciam vždy maximálne zrelaxovaná, zdroje mojej energie sú nanovo dobité a pri každom odchode sa teším na ďalší môj pobyt. Po tých rokoch piešťanské kúpele sa už dávno stali súčasťou môjho životného štýlu a verím, že sa do tohto mesta na Váhu ešte veľakrát vrátim.

Piešťany, 5.9.2011
Ada Straková

Györgyova Ľubica,  Košice
Kúpeľná liečba v termíne 31.07.2011 do 21.08.2011,  Balnea Grand

Mám 49-rokov a bola som  prijatá na  kúpeľnú liečbu do SLK Piešťany a.s. vo vyššie uvedenom termíne, na doporučenie neurológa pre progresiu chronických bolestí chrbta  s vyžarovaním do dolných končatín so zhoršenou hybnosťou  v bedrových a kolenných kĺboch. 
Lekár mi doporučil bahenné zábaly, sírne vane + uhličitú liečbu, potencovanú masážami plus  elektroliečbu. Tiež som absolvovala skupinovú rehabilitáciu.
Po ukončení kúpeľnej liečby pociťujem  podstatné zlepšenie, pretrvávajú už len minimálne bolesti  v krížovej oblasti  a v kĺboch pociťujem podstatné zlepšenie hybnosti ako i tiež úľavu od bolestí.

Piešťany 19.08.2011
Ľubica Györgyová

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X