toggle menu
Poistenci - Zdravotné poisťovne
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Poistenci - Zdravotné poisťovne

 

LIEČEBNÉ POBYTY CEZ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

„Ako si vybaviť kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu“

Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku na základe odporúčania lekára -špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore. Pri niektorých indikáciách je možné absolvovať kúpeľnú starostlivosť raz za dva roky. Detailnejšie informácie nájdu poistenci v Indikačnom zozname (príloha Zákona č.661/2007, publikovaný na www.zbierka.sk

Záujemca o kúpeľnú liečebnú starostlivosť (poistenec slovenskej zdravotnej poisťovne) požiada lekára špecialistu, alebo všeobecného lekára o vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť. (detailnejšiu informáciu, ktoré pracovisko môže návrh vystaviť, nájdete v Indikačnom zozname). Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

Zdravotná poisťovňa schválený návrh na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny A odošle priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť.

Pri návrhoch na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny B zdravotná poisťovňa

  • 1. odošle návrh priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť
  • 2. alebo zašle schválený návrh poistencovi, ktorý si zabezpečí kúpeľný pobyt priamo v niektorých z kúpeľov, ktoré mu odporučí zdravotná poisťovňa

Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

Komplexná kúpeľná liečba cez zdravotné poisťovne

Kúpeľná liečba na indikáciu skupiny A

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na ubytovanie, stravu a liečenie podľa zmluvných podmienok.V súlade so znením zákona č.577/2004 Z.z. a nariadením vlády SR 403/2008 Z.z. hradia poistenci pri príchode € 1,70 denne za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Od tejto platby sú podľa zákona č.577/2004 z.z. § 38 bod 3 ods.8a oslobodené osoby:
1. do dovŕšenia troch rokov veku
2. v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v   hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti
3. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety

Kúpeľný pobyt indikačnej skupina A zahŕňa:ubytovanie, plnú penziu, kúpeľnú liečbu (do 3 procedúr denne)

Cenník doplatkov indikačnej skupiny A

Cenník doplatkov indikačnej skupiny A (1.1. – 31.3.2019 a 1.10. – 31.12.2019)

Cenník doplatkov indikačnej skupiny A (1.4. – 30.9.2019)

Kúpeľná liečba na indikáciu skupiny B

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na liečenie, náklady na ubytovanie a stravu hradí poistenec.

Kúpeľný pobyt indikačnej skupiny B zahŕňa: ubytovanie a plnú penziu (hradí si poistenec), kúpeľná liečba (do 3 procedúr denne - hradí zdravotná poisťovňa)


Rok 2018:


Doplatky za kúpeľnú starostlivosť 2018 - indikačná skupina B (1.4.2018 - 30.9.2018)

  • Zľava 5% na ubytovanie v Spa Hoteli Grand Splendid***
  • Zľava 10% na ubytovanie v Health Spa Resort Esplanade***
  • Zľava možno uplatniť do 15.5.2018 na pobyty od 1.4. – 30.9.2018

 

Doplatky za kúpeľnú starostlivosť 2018 - indikačná skupina B (1.10.2018 - 31.12.2018)

Doplatky za kúpeľnú starostlivosť 2019 - indikačná skupina B (1.1. – 31.3.2019 a 1.10. – 31.12.2019)

Doplatky za kúpeľnú starostlivosť 2019 - indikačná skupina B (1.4. – 30.9.2019)


Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

1) Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti plne uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. a) za každý deň, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. a)
a) 0 eur za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých, ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak,
b) 1,70 eura za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine A podľa § 7 ods. 3 bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c) 5 eur za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v I. a IV. štvrťroku bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,
d) 7,30 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v II. a III. štvrťroku bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Kontaktné pracovisko pre objednávanie kúpeľnej liečby:

p. Grygarová, p. Krupová
tel: 033/ 775 7755, fax: 033/ 775 2528, e-mail:  poistovne@spapiestany.sk


Viac informácií o kúpeľnej liečbe cez zdravotné poisťovne - zmluvní partneri

Slovenská republika
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Dôvera
Union poisťovňa

Česká republika
Všeobecní zdravotná pojišťovna
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Zdravotná pojišťovna Ministerstva vnitra
Česká prumyslová zdravotná pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X