toggle menu
Certifikáty
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Certifikáty

TÜV Rheinland Medical Wellness Quality Standard
Certifikát potvrdzuje, že Kúpele Piešťany spĺňajú prísne štandardy kvality Medical Wellness v manažmente kúpeľných hotelov, konkrétne v oblastiach poskytovania liečebných a relaxačných procedúr, ubytovania a reštauračných služieb. Audit realizovala a cetifikát udelila nemecká firma Medical Wellness, akreditovaná firmou TÜV Rheinland.

European Spas Association (Európska kúpeľná asociácia)
Certifikát potvrdzuje, že Slovenské liečebné kúpele Piešťany (Slovensko) spĺňajú požiadavky Európskej kúpeľnej asociácie v oblasti liečby, infaštruktúry, bezpečnosti a hygieny. 

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X