toggle menu
Mesto Piešťany
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Mesto Piešťany

Prvá písomná zmienka pochádza o Piešťanoch pochádza z roku 1113. Výrazný rozvoj nastal v 19. storočí a bol spojený s rozvojom kúpeľnej starostlivosti. V druhej polovici 20. storočia sa vďaka budovaniu priemyslu zdvojnásobil počet obyvateľov na momentálnych takmer tridsať tisíc. V súčasnosti sú Piešťany najznámejším kúpeľným mestom na Slovensku a medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb, ale i významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie. Preteká nimi druhá najväčšia slovenská rieka Váh. Majú nížinné, teplé a suché podnebie a najväčší počet slnečných dní v roku v rámci Slovenska. Piešťany sa nachádzajú 80 km od Bratislavy, 150 km od Viedne a sú ľahko dostupné cestnou i železničnou dopravou. Na miestnom letisku môžu pristávať i menšie lietadlá. Počas roka sa v meste odohrávajú rôzne podujatia slovenského i medzinárodného významu ako Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny na začiatku júna, Jazzové dni v júli, Kvetinové korzo na konci leta, Truck country show, Country lodenica, Letecké dni, filmový festival Cinematik v septembri a ďalšie. Okrem kultúry ponúkajú Piešťany aj možnosti športového vyžitia. Nájdete tu golfové ihrisko, tenisové kurty, squashové centrum, jazdeckú školu, vodný vlek, lodenicu a v okolí mesta množstvo cyklistických a turistických chodníkov.

 

www.piestany.sk


1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X