toggle menu
Kontakt
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Kontakt

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY A.S., PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE SMRDÁKY

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.

Winterova 29
921 29 Piešťany

 

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
906 03 Smrdáky
Slovenská republika
Tel.: +421 (0)34 65 75 101
Fax: +421 (0)34 65 75 135
GPS súradnice: 48.7231 N, 17.3006 E

IČO: 34144790, DIČ: 2020389668, IČ pre DPH (VAT): SK2020389668

Registrácia: Obch. reg. KS Trnava, odd. Sa, vložka č. 181/T
Banka: Tatra Banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovenská Republika,
BIC / SWIFT: TATRSKBX
EUR účet číslo:  2922728005/1100 IBAN:  SK52 1100 0000 0029 2272 8005


Riaditeľ PLK Smrdáky

Mária Turjaníková
Director of PLK Smrdaky
Tel.: +421 34 - 6959 101
Fax: +421 34 - 6575 135

Oddelenie zdravotnej starostlivosti

MUDr. Ján Lidaj

vedúci lekár
tel:  +421 34 – 6959 180
fax: +421 34 – 6575 135

      

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X