toggle menu
Liečba detí
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Liečba detí

V kúpeľoch Smrdáky sa liečia nielen dospelí, ale veľkú časť pacientov tvoria práve deti. Liečebňa EVA poskytuje detským pacientom vo veku od 3 do 18 rokov ( do 6 rokov v sprievode rodiča alebo zodpovednej osoby) pod jednou strechou to, čo k optimálnemu liečebnému pobytu potrebujú - ubytovanie, ošetrovne, priestory na podpornú liečbu v rehabilitácii, telocvičňu, prírodné solárium, školu, i miesta pre voľný čas.
150-ročné skúsenosti lekárov a terapeutov prinášajú úľavu a pozitívne výsledky detských pacientov, ktorí tu nachádzajú nielen skúsenosťami overenú pomoc, ale aj sebavedomie a psychickú pohodu, o ktoré ich choroba pripravila. 

Čo sa lieči?
Skúsený odborník MUDr. Ján Benca v roku 1975 rozpracoval a knižne vydal systém liečby pre deti, trpiacimi kožnými chorobami - atopickou dermatitídou - chronickým zápalom kože, všetkými formami psoriázy, chronickými ekzémami a dermatózami. Ďalej sa tu liečia aj stavy po popáleninách, rosacea, acne vulgaris či ďalšie kožné indikácie a choroby pohybového aparátu. Sírové a sírovodíkové minerálne vody spolu s chemickými komponentmi kúpeľa stimulujú všetky životné funkcie kože, rastové pochody a látkovú premenu, metabolické, imunologické a enzymatické pochody, taktiež podporujú správne rohovatenie buniek, urýchľujú ústup chorobných kožných zmien a pôsobia proti svrbeniu a znižujú bolestivosť.

 

Základ liečby

Základom liečby sú sírovodíkové minerálne kúpele podávané formou vaňových kúpeľov alebo čiastočných minerálnych ručných a nožných vaní. Používame tiež hypermangánové a otrubové kúpele a priaznivo pôsobí aj perličkový kúpeľ. Dôležitá je doba trvania kúpeľa, ktorá sa určuje podľa veku a fyzického stavu dieťaťa. Nemenej dôležitá je aj lokálna liečba podávaná formou mastí, olejov alebo olejových tinktúr. Učíme deti k samostatnosti, aby sa naučili správne ošetrovať. Zdravotný personál zaškolí aj rodičov, upozorní ich na najčastejšie chyby, ktoré môžu predĺžiť dobu hojenia ochorenia.
Súčasťou liečby atopického ekzému, psoriázy a akné je aj liečba UV žiarením podľa jednotlivého fototypu pokožky detského pacienta. Dieťa sa musí opaľovať postupne a primerane. V žiadnom prípade sa nesmie spáliť a dbáme aj na ochranu znamienok. 
Deti po popáleninách vyžadujú aj špeciálne masáže postihnutých oblastí. Ak deti popri kožnom ochorení majú aj ochorenia pohybového systému, zabezpečíme adekvátnu liečebnú rehabilitáciu.

Účinky liečby

Po dlhoročných skúsenostiach sme zistili, že je vhodné opakovať kúpeľnú liečbu každoročne, tri roky po sebe.  Pri opakovanej kúpeľnej liečbe sú najlepšie výsledky a  95% detí odchádza od nás podstatne zlepšené. Ak výsledky porovnávame s Mŕtvym morom, pacienti sa pri mori rýchlejšie vyliečia, ale účinok je krátkodobejší ako u nás je. V Smrdákoch je  liečenie pomalšie, ale účinok liečby vydrží minimálne pol roka až celý rok (závisí to od prekonaných ochorení a stresov).
Treba zdôrazniť, že medzi zdravými ľuďmi kožná choroba vzbudzuje nevôľu a detským pacientom ich poškodená koža často spôsobuje nepríjemné zážitky, ba až depresie. Psoriáza, ani atopický ekzém nie sú infekčné, ale dedičné ochorenia a táto nevedomosť má často  za následok deprimujúce zážitky postihnutých. U nás sa všetci cítia rovnocenní a nie sú  hendikepovaní. Na stav pacienta veľmi vplýva aj samotná psychika.

KÚPEĽNÁ LIEČBA CEZ ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU

Liečba a pobyt detí v Kúpeľoch Smrdáky sú plne hradené zdravotnými poisťovňami Slovenskej a Českej republiky v dĺžke 21 až 28 dní, v závislosti od zdravotnej poisťovne detského pacienta.

Ako postupovať pri žiadosti o kúpeľnú liečbu?

  1. Základnou podmienkou pre poskytovanie kúpeľnej zdravotnej starostlivosti je pravidelné navštevovanie odborného lekára, v tomto prípade dermatovenerológa.

  2. Návrh na kúpeľnú liečbu môže vypísať aj pediater na základe nálezu príslušného lekára špecialistu – dermatovenerológa.

  3. Pri spracovaní kúpeľného návrhu si sami určíte prípadné kúpele, alebo sa poraďte so svojim lekárom.

  4. Návrh na kúpeľnú liečbu doručíte poštou alebo osobne na pobočku svojej zdravotnej poisťovne.

  5. Správne vypísaný kúpeľný návrh Vám zdravotná poisťovňa schváli.

  6. Zdravotná poisťovňa Vám listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a samostatne si následne dohodnete dátum nástupu na liečbu.

  7. Pre ďalšie informácie a rezervácie prosím kontaktujte naše rezervačné oddelenie:

Tel.: +421 34 69 59 173   E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

KÚPEĽNÁ LIEČBA PRE DETI  - SAMOPLATCI


Pre rodičov, ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť sprevádzať svoje dieťa na kúpeľnej liečbe hradenej zdravotnou poisťovňou v dĺžke 21 až 28 dní alebo samotným deťom nevyhovuje dĺžka liečby, odporúčame absolvovať Komplexný liečebný pobyt pre deti alebo špeciálnu krátkodobú ponuku počas letných prázdnin.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X