toggle menu
Naši lekári
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Naši lekáriVEDÚCI LEKÁR

MUDr. Ján Lidaj

... má viac ako 30 ročnú prax v odbore dermatovenerológia, v Kúpeľoch Smrdáky pracuje dlhoročne v pozícii vedúceho lekára, vedie tím zdravotníckych pracovníkov v týchto kúpeľoch. V rámci svojich odborných aktivít  organizuje a  aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií aj na medzinárodnej úrovni, publikuje v odborných časopisoch, je aktívnym členom Výboru Slovenskej dermatologickej spoločnosti.


LEKÁRI
MUDr. Margita Štajerová


... je špecialistom v odbore dermatovenerológia, v Kúpeľoch Smrdáky pracuje od r. 2006 ako samostatný lekár.
MUDr. Alina Hrabinová - Riaško


... je mladou perspektívnou lekárkou v oblasti dermatovenerológie, v súčasnosti je zaradená
do predatestačnej prípravy v tomto odbore. V Kúpeľoch Smrdáky pracuje od r. 2007.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X