toggle menu
Informácie o spoločnosti
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Informácie o spoločnosti

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Winterova 29
921 29 Pieštany
Slovakia
IČO: 34144790, DIČ: 2020389668, VAT: SK2020389668
Registrácia: Obch. reg. KS Trnava, odd. Sa, vložka č. 181/T

Rezervácie
Tel.: +421 (0) 34 - 695 91 73
Fax: +421 (0) 34 - 657 51 35
e-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

 

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X