toggle menu
Danubius Quality Conference

Konferenčné hotely - Konferenčné sály

Danubius Quality Conference

Danubius Quality Conference – kľúč k úspechu

Našim prvoradým cieľom je komplexné zaistenie kvality, profesionálne plánovanie podujatí, ako aj ich realizácia, spĺňajúca všetky nároky.Danubius Hotel Group – s viac než 3 desaťročiami skúseností – je jedným z najvýznačnejších organizátorov konferencií a podujatí, s puncom značky „Danubius Quality Conference“.

Úspech nezávisí iba na pohodlných izbách a disponovaní potrebnými konferenčným sálami. Výnimočná poloha našich hotelov, skvelá gastronómia, rozmanité sály na organizovanie konferencií a iných podujatí, moderné fitness kluby, jedinečná ponuka programov, naši odborníci, vynikajúca konferenčná technika a v neposlednom rade aj dobre zladená organizačná práca je zárukou vysokej úrovne u každého člena nášho hotelového reťazca.
    
V prípade podujatí, konferencií, týkajúcich sa viacerých hotelov, sa prosím spojte s Oddelením predaja podujatí Danubius:
Tel: 06 1 889 4170, 889 4156
Fax: 06 1 889 4149
E-mail: sales@danubiushotels.com  

Pokiaľ vo vybranom hotely nedisponujeme voľnou kapacitou, ochotne Vám ponúkneme alternatívu v podobnej kategórii a cenovom zaradení!

vyhľadávač sál

 

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X