toggle menu
Fyzioterapia

Fyzioterapia - Danubius Hotels Group

Fyzioterapia

Fyzioterapia

Antispastická kinezioterapia

/w/assignables/logo/2_115_maxi_sk.jpg

Tento druh terapie sa vykonáva prostredníctvom špeciálneho, elektronicky ovládaného zariadenia nazývaného RECK MOTOMED (MOTOmed VIVA), Má jedinečnú funkciu zameranú na odstránenie kŕčov a využíva alternujúce fázy svalových pohybov, Tento prístroj aplikuje dynamický pohyb na horné a dolné končatiny, V prípadoch minimálneho svalového pohybu je na výpomoc používaný elektrický motor, Výhodou prístroja je, že dokáže zaznamenávať akýkoľvek aktívny pohyb, ktorý pacient vykoná využitím svojej vlastnej sily a tak je možné monitorovať pokrok v liečbe, Protikŕčový účinok je založený na zastavení a automatickom pohybe späť, čím sa kŕč rozloží a zníži sa frekvencia kŕčovitých komplikácií, Táto procedúra napomáha posilneniu svalstva, lepšej pohyblivosti kĺbov a väčšej samostatnosti hosťa, Kinezioterapia sa využíva v kombinácii s ergoterapiou, rehabilitačným chodníkom a inými fyzioterapeutickými procedúrami.Typ: Liečebný
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Autogénny tréning

/w/assignables/logo/2_116_maxi_sk.jpg

Autogénny tréning je jednou z najpodloženejších a najskúmanejších relaxačných techník, ktorá posilňuje prirodzené samoliečebné mechanizmy tela, Je to jediná technika „mysle a tela“, ktorej pôvod je vo výsledkoch lekárskeho výskumu, Autogénny tréning umožňuje kontrolovať stres tak, že sa človek naučí uvoľňovať samovoľný nervový systém, „Prepnutie“ na relax je možné dosiahnuť  prostredníctvom správne naučeného postupu, čo znamená, že sme schopní regulovať svoj fyzický a psychický stav podľa svojich potrieb, Odporúča sa pre ľudí, ktorí by sa radi naučili vedome uvoľňovať svoje telo, upokojovať myseľ a celkový stav.Typ: Wellness, Prevencia
Vhodné pri: protistresový
Čas procedúry: 20 - 30 minútový
Lekársky predpis: nie
Kde je dostupný?

Diadynamické prúdy

/w/assignables/logo/2_123_maxi_sk.jpg

Táto terapia využíva zmes elektrických prúdov (tak galvanických ako aj impulzných), ktoré majú tlmiace a uľavujúce účinky, v závislosti od frekvencie, intenzity a ďalších parametrov, Výsledkom použitia oboch druhov prúdov je úľava od bolesti a zlepšenie krvného obehu, Vo všeobecnosti je liečba predpisovaná na stavy, akými sú napríklad vymknutia, modriny, opuchliny, opotrebovanie kĺbov a chrbtice a degenerácie platničiek.Typ: Liečebný
Čas procedúry: 5 - 20 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

ERGOTERAPIA

/w/assignables/logo/2_111_maxi_sk.jpg

Ergoterapia je špecifický druh rehabilitácie, ktorý pomáha zlepšovať funkčné schopnosti tela nevyhnutné pre každodenné činnosti, s cieľom zlepšiť samostatnosť pri pohybe a nezávislosť na pomoci, Podľa zdravotného stavu klienta sa ergoterapeutické cvičenia zameriavajú na ruky a paže, členky a chrbticu, Niekedy sú tieto poruchy spojené s poruchami mentálnych a kognitívnych funkcií a reči, V takých prípadoch je nevyhnutná spolupráca medzi ergoterapiou, psychológom a logopédom, Tieto terapeutické procedúry trvajú 20 minút a sú predpisované lekárom.Typ: Liečebný
Čas procedúry: 10-20 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Individuálne cvičenie v závese

/w/assignables/logo/2_242_maxi_sk.jpg

Cvičenie v závese je špeciálna forma individuálneho liečebného telocviku, ktoré využíva vylúčenie vplyvu gravitácie. Na terapiu sa využíva špeciálny rehabilitačný prístroj. Klient cvičí súbor cvičení podľa inštruktáže fyzioterapeuta. Táto metóda je vhodná na zlepšenie pohyblivosti, svalovej sily a na precvičenie ochabnutých svalov, ktoré nie sú schopné prekonať odpor gravitácie.Typ: Liečebný
Čas procedúry: 15 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Individuálne terapeutické cvičenie (fyzioterapia)

/w/assignables/logo/2_103_maxi_sk.jpg

Všetky individuálne liečebné cvičenia vedie kvalifikovaný fyzioterapeut podľa lekárom predpísaných metodík, Cvičenia sú navrhnuté tak, aby pomáhali udržiavať a znovu získavať telesnú pohyblivosť a zároveň vytvárať funkčné schopnosti, Terapia zahŕňa aktívne a pasívne pohyby a mobilizáciu, Medzi ďalšie využívané metódy patrí aj vizualizácia, aktívne kontrahovanie svalov, aktívne asistované pohybové cvičenie a voľné aktívne pohybové cvičenie, Neoddeliteľnou súčasťou individuálnych cvičebných hodín sú dychové cvičenia v spojení s tréningom rovnováhy, sily a ohybnosti.Typ: Liečebný, Prevencia
Vhodné pri: energizujúci, zoštíhľujúci
Čas procedúry: 20 - 30 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Individuálne cvičenie Pilates

/w/assignables/logo/2_239_maxi_sk.jpg

Individuálne cvičenie Pilates vykonáva fyzioterapeut a je prispôsobené fyzickej kondícii a stavu klienta. Táto forma cvičenia je vhodná na zlepšenie stability tela a zvýšenie flexibility v nohách, čo  pomáha minimalizovať problémy s chrbticou. Okrem toho je Pilates optimálnou terapiou na zlepšenie držania tela, ovládania dýchania, vrátane zvýšenia kapacity pľúc. Cvičenie navodzuje harmóniu mysle  a tela, zlepšuje svalový tonus, rovnováhu tela a dýchanie. Klienti s osteoporózou a vysokým krvným tlakom by sa mali o vhodnosti cvičenia poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom.Typ: Wellness, Prevencia
Vhodné pri: energizujúci
Čas procedúry: 40 minútový
Lekársky predpis: nie

Individuálne intímne cvičenie 

Individuálne intímne cvičenie vykonáva fyzioterapeut na základe doporučenia lekára. Toto cvičenie sa využíva v prevencii a liečbe rôznych ochorení. Fyzioterapeut pri cvičení naučí klienta cvičiť špeciálne cviky zamerané na posilnenie svalstva panvového dna, ktorými sa zlepšuje funkcia pohlavných orgánov a minimalizujú sa problémy s inkontinenciou. Liečba je vhodná aj na zlepšenie stavu  organizmu po brušnej operácii a v menopauze.Typ: Wellness, Prevencia
Vhodné pri: energizujúci
Čas procedúry: 20 - 40 minútový
Lekársky predpis: nie

Klasická masáž - čiastočná

/w/assignables/logo/2_105_maxi_sk.jpg

Po lekárskej prehliadke a stanovení diagnózy, sa pre konkrétnu časť tela predpíše masáž, Jej cieľom je stimulovať krvný obeh v danej časti, uvoľniť svalové napätie a zlepšiť pohyblivosť spojivového tkaniva a kĺbov.Typ: Liečebný, Prevencia
Vhodné pri: protistresový, energizujúci, detoxikačný
Čas procedúry: 15-20 minútový
Lekársky predpis: na niektorých miestach
Kde je dostupný?

Klasická masáž - celotelová

/w/assignables/logo/2_104_maxi_sk.jpg

Masáže vykonávajú kvalifikovaní maséri, Pri liečebnej masáži (klasická masáž), sa v priebehu procedúry využívajú rozličné techniky, Táto masáž je vo všeobecnosti zameraná na časti tela, v ktorých sa vyskytli sekundárne zmeny v dôsledku choroby pohybového aparátu, Jej cieľom je urýchliť liečebný proces zlepšením cirkulácie krvi v problémovej oblasti, Masáže tiež pomáhajú uvoľňovať alebo stimulovať svaly a zmierňovať bolesť, Táto masáž sa zvyčajne aplikuje na nasledujúce časti tela: chrbát, ruky, dolné končatiny, hrudník a krk, V závislosti od toho, na ktoré oblasti tela sa masáž zameriava, sa označuje za „čiastočnú“ alebo „celotelovú“.Typ: Liečebný, Prevencia
Vhodné pri: protistresový, energizujúci, detoxikačný
Čas procedúry: 30-50 minútový
Lekársky predpis: na niektorých miestach
Kde je dostupný?

Liečba Maitland

/w/assignables/logo/2_117_maxi_sk.jpg

Táto liečba pochádza z Austrálie a je špecialitou kúpeľov Danubius Hotel Helia, Najprv terapeut vykoná podrobnú prehliadku a stanoví pôvod bolesti (sval, kĺb alebo kosť), potom sa citlivými, drobnými a jemnými pohybmi snaží hýbať bolestivým zablokovaným bodom.Typ: Liečebný, Prevencia
Čas procedúry: 55 minútový
Lekársky predpis: nie
Kde je dostupný?
Maďarsko

Manipulačná a mobilizačná terapia

/w/assignables/logo/2_112_maxi_sk.jpg

Manipulácia je manuálna technika využívaná na liečbu kĺbových blokád, ktoré spôsobujú bolesti a bránia v pohybe, Môžu spôsobovať v organizme reflexné zmeny, ako napríklad bolesti a kŕče, Vo väčšine prípadov sa jedná o takzvané „kĺbové“ časti chrbtice, Cieľom tejto terapie je uvoľniť celý segment a obnoviť hybnosť kĺbov, Na začiatku je na problémovú oblasť vyvíjaný nadmerný tlak a potom je blokáda uvoľnená prostredníctvom rýchleho, nenápadného, mierne silného pohybu, Tento druh procedúry musí byť vykonávaný lekárom, ktorý má na takúto procedúru špeciálny výcvik a licenciu, Technika pokračuje sériou mobilizácie – krátkych opakovaných pohybov, začínajúcich v okrajovej a pokračujúcich do neutrálnej pozície, bez nárazových pohybov, ale neustále pod tlakom, Táto činnosť vyúsťuje do zmiernenia alebo priamo do odstránenia bloku, Mobilizačné techniky, ako napríklad pomalé naťahovanie a uvoľňovanie svalov, napínanie, atď,, sú vykonávané kvalifikovaným fyzioterapeutom.Typ: Liečebný
Čas procedúry: 10 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Manuálna lymfodrenáž

/w/assignables/logo/2_108_maxi_sk.jpg

Ide o špecializovanú masáž vykonávanú obyčajne fyzioterapeutom, ktorej cieľom je podporiť lymfatický systém, najmä v prípadoch, ak zlyháva alebo zlyhával, Masáž sa aplikuje ľahkými rytmickými pohybmi ruky, ktorými sa na lymfatické uzliny a lymfatický systém vytvára tlak, Je to proces, ktorý stimuluje činnosť lymfatických uzlín, pomáha očisťovať organizmus a zlepšuje tok lymfatického moku, ktorý odplavuje toxíny, bunkový odpad a mŕtve častice, Lymfodrenážna masáž je zvyčajne rozdelená na masáže horných a dolných končatín, pričom masáž jednej končatiny trvá približne pol hodiny.Typ: Liečebný, Prevencia
Vhodné pri: protistresový, energizujúci, detoxikačný, zoštíhľujúci
Čas procedúry: 20-40 minútový
Lekársky predpis: na niektorých miestach
Kde je dostupný?

Mäkké techniky s Ortho-Bionomickou metódou

Ortho–Bionomická metóda je neinvazívna, mäkká a jemná technika. Rýchlo, jednoducho a bez bolesti uvoľňuje napäté svaly.
Terapeut s klientom zaobchádza veľmi citlivo a pozorne, aby cítil, v ktorej pozícii a kedy napätie povolí, prípadne prestane. Táto metóda sa vykonáva cez oblečenie.
Procedúra sa odporúča pri bolestiach, obmedzeniach a dysfunkciách, chronických bolestiach chrbtice a krku, bolestiach svalov, migréne, strese, nespavosti.Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20-40 minútový
Lekársky predpis: nie
Kde je dostupný?

Peloidokinezioterapia

Peloidokinezioterapia je cvičenie, ktoré sa vykonáva v malých vaničkách, naplnených termálnym sírnym bahnom. Klient si ponorí ruky do bahna a podľa odbornej inštruktáže terapeuta vykonáva rôzne cviky. Procedúra má dvojaký efekt – cvičením v bahne sa zlepšuje pohyblivosť rúk a prstov a zároveň v tom istom čase pôsobia liečebné účinky termálneho bahna. Liečebným výsledkom je redukcia lokálnych opuchov v okolí kĺbov prstov a zápästia, zlepšenie pohyblivosti drobných kĺbov rúk a uvoľnenie svalového napätia rúk.Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Peloidokinezioterapia - inštruktáž

Táto individuálna inštruktáž s fyzioterapeutom predchádza samotnej procedúre – peloidokinezioterapii. Fyzioterapeut počas inštruktáže demonštruje jednotlivé cviky rúk, ktoré bude klient vykonávať a poučí klienta o cvičení jemnej motoriky a prínose celej terapie.Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Reflexná masáž chodidiel

/w/assignables/logo/2_107_maxi_sk.jpg

Hlavný princíp reflexológie je fakt, že na chodidle je viac než sedemdesiat tisíc nervových ukončení, Tieto nervové zakončenia sú spojené s vnútornými a vonkajšími orgánmi po celom tele prostredníctvom energetických kanálov, Reflexná masáž chodidiel je špecificky zameraná na chodidlá a prostredníctvom stimulácie nervových zakončení vyvoláva celkový liečivý účinok, Má pozitívny „reflexný“ účinok na krvný obeh, lymfatický a imunitný systém a reguluje funkciu endokrinných žliaz, Táto masáž má zároveň relaxačné účinky a pomáha uľaviť od bolesti, hlavne pri bolestiach chrbta a hlavy, Dokáže tiež pomôcť pri záchvatoch úzkosti, nespavosti a pri poruchách tráviaceho traktu.Typ: Liečebný, Wellness, Prevencia
Vhodné pri: protistresový, energizujúci
Čas procedúry: 20-40 minútový
Lekársky predpis: nie
Kde je dostupný?

Reflexná segmentová alebo väzivová masáž

/w/assignables/logo/2_106_maxi_sk.jpg

Masáž využíva špeciálnu masážnu techniku zameranú na nervové spojenia a ukončenia, Vykonáva sa na hlave a krku, alebo chrbte, Fyzioterapeut používa palec a ukazovák a pevne vyvíja tlak pozdĺž krátkych alebo dlhých, priamych alebo zaoblených línií, Tento masážny postup je veľmi špecifický a nielenže urýchľuje hojenie v masírovanej oblasti, ale prostredníctvom „reflexného“ efektu urýchľuje uzdravovanie v celom organizme, Preto je občas tiež označovaná za „reflexnú masáž“, Navyše je veľmi efektívna pri úľave od stresu, únavy, nespavosti, tráviacich porúch a vysokého krvného tlaku, Takáto masáž je však aj veľmi výrazným zásahom do organizmu a preto môže mať isté neočakávané vedľajšie účinky, napríklad celkovú alebo žalúdočnú nevoľnosť, znížený krvný tlak a náhlu únavu, Práve preto je táto procedúra vykonávaná s veľkou opatrnosťou a podľa inštrukcií lekára.Typ: Liečebný, Wellness, Prevencia
Vhodné pri: protistresový
Čas procedúry: 15 - 30 minútový
Lekársky predpis: na niektorých miestach
Kde je dostupný?

Rehabilitačný chodník

Rehabilitačný chodník je špeciálny chodník v otvorenom teréne využívaný na rehabilitačné účely – pomáha zlepšiť chôdzu a rovnovážne schopnosti organizmu, Chodník sa skladá z oporných zábradlí a zo série prekážok a rozdielnych prírodných terénnych zoskupení, ako napríklad svahov či nerovných povrchov, Procedúra na rehabilitačnom chodníku môže byť vedená pod dozorom zručného fyzioterapeuta, ktorý klienta sprevádza a naviguje cez príslušné časti chodníka, Cieľom procedúry je zlepšenie nervových a svalových funkčných schopností, všeobecnej pohyblivosti a zručností pri chôdzi.Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20 minútový
Lekársky predpis: áno

Rehabilitácia vo vode

/w/assignables/logo/2_109_maxi_sk.jpg

Rehabilitácia vo vode je známa aj ako „hydrokinezioterapia“, Vykonáva sa vo vode s teplotou približne 33 stupňov Celzia, Vo väčšine našich kúpeľov sa využíva na procedúru termálna voda a cvičenia sú vedené kvalifikovaným fyzioterapeutom, Vďaka vztlakovým, odporovým a chemickým účinkom vody je táto liečba veľmi účinná pre ľudí s degeneratívnymi ochoreniami váhu nesúcich kĺbov, ako aj pre pooperačnú rehabilitáciu, Rehabilitácia vo vode sa uskutočňuje buď v skupinách zložených z hostí s podobným diagnostickým profilom alebo individuálne.Typ: Liečebný, Prevencia
Vhodné pri: energizujúci, zoštíhľujúci
Čas procedúry: 20 - 30 minútový
Lekársky predpis: na niektorých miestach
Kde je dostupný?

Skupinový telocvik

/w/assignables/logo/2_102_maxi_sk.jpg

 Terapeutické cvičenie je kľúčovou súčasťou liečebného procesu a je nevyhnutné pri každom rehabilitačnom programe, Táto terapia je vedená odborným fyzioterapeutom, obyčajne pre skupinu hostí s podobným diagnostickým profilom, Príkladom našich hodín cvičenia je terapeutické cvičenie zamerané na ochorenia chrbtice a kĺbov, osteoporózu, obezitu, vaskulárne mozgové diagnózy a cvičenie pre pacientov s kardiologickými problémami, Liečba využíva cviky zostavené tak, aby došlo k uvoľneniu preťaženého svalstva, posilneniu slabých svalových partií, zlepšeniu mobilizácie kĺbov, chrbtice a panvy a posilneniu statických/dynamických funkcií potrebných pre správny postoj tela, Neoddeliteľnou súčasťou skupinového telocviku sú dýchacie cvičenia.Typ: Liečebný, Prevencia
Vhodné pri: energizujúci, zoštíhľujúci
Čas procedúry: 20-30 minútový
Lekársky predpis: na niektorých miestach
Kde je dostupný?

Skupinový telocvik Aqua bike

/w/assignables/logo/2_240_maxi_sk.jpg

Jedinečné cvičenie sa vykonáva vo vode s teplotou 28-30°C. Využíva ten istý princíp bicyklovania ako na suchu s výnimkou toho, že bicykel je ponorený vo vode. Cvičenie sa vykonáva pod dohľadom kvalifikovaného fyzioterapeuta.
Bicyklovanie využívajúce odpor vody má výborný efekt na zlepšenie pohyblivosti, prekrvenie pokožky, všeobecne na kardiovaskulárny systém a silu svalstva nôh.Typ: Liečebný, Prevencia
Vhodné pri: energizujúci, zoštíhľujúci
Čas procedúry: 20 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Trakcie

/w/assignables/logo/2_113_maxi_sk.jpg

Trakčná terapia je pasívna procedúra, ktorá využíva mechanickú silu na navodenie napínania mäkkých tkanív (svalov, väzív, šliach, kĺbových puzdier), Táto napínacia sila je počas trakčnej terapie konštantná a buď kontinuálna alebo prerušovaná, Pri suchej trakcii si fyzioterapeut umiestni klienta (pomocou ruky, pásov alebo vreciek s pieskom) tak, aby mohol špecificky izolovať kĺb alebo časť tela, ktorej je potrebné sa venovať, Mechanická trakcia sa vykonáva na lôžku, ktorého uhol môže byť prispôsobený, a pomocou tyče v tvare T so závažiami, ktorá využíva účinky gravitácie, Táto procedúra trvá 20 minút a musí byť predpísaná lekárom, ktorý presne stanoví typ, intenzitu a umiestnenie trakcie.Typ: Liečebný
Čas procedúry: 10 - 20 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Ultrazvuk

/w/assignables/logo/2_114_maxi_sk.jpg

 Ultrazvuk je zvukové vlnenie s vysokou frekvenciou a intenzitou, ktoré sa premieňa na mechanickú a tepelnú energiu, 30 % tejto mechanickej energie sa využíva na istý druh mikromasáže vo vybraných tkanivách organizmu, počas ktorej vzniká teplo, Pri tejto procedúre, sa hlava prístroja trvalo alebo prerušovane prikladaná na kožu, na ktorú bola vopred nanesená vrstva parafínového oleja alebo vodivého gélu, Hĺbka zásahu sa pohybuje v rozpätí 2 až 6 cm a výsledkom je stimulácia molekúl, ktoré vyvolávajú chemické reakcie, Procedúra pomáha zlepšiť fungovanie krvného obehu a tiež vyživovanie tkanív, a má analgetické a protikŕčové účinky, Miesto aplikácie určí lekár predpisom, ale zvyčajne sa jedná o miesto, v ktorom sa koncentruje bolesť alebo potrebuje odľahčiť.Typ: Liečebný
Čas procedúry: 5 - 15 minútový
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Vertikalizácia

Procedúra je určená predovšetkým pre handicapovaných klientov odkázaných na invalidný vozík. Klient leží na špeciálnom vertikalizačnom lôžku, pomocou ktorého mení svoju polohu z horizontálnej do vertikálnej a späť. Procedúra je určená pre klientov, ktorí sú odkázaní dlhodobo zotrvávať v sediacej polohe (na invalidnom vozíku a pod.) alebo sú po dlhodobej liečbe na lôžku. Zlepšuje prekrvenie dolných končatín, posilňuje svalstvo dolných končatín, napomáha postupnému vyťahovaniu kontrahovaných šliach.Typ: Liečebný
Čas procedúry: 20 minútový
Lekársky predpis: áno

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X