toggle menu
Prevencia

Zdravie a prevencia: Liečebný Wellness

Prevencia

Programy zdravého životného štýlu v hoteloch Danubius

Medical wellnessZa uplynulých niekoľko rokov - v súlade s medzinárodnými trendmi - čoraz viac rastie záujem o wellness programy, ponúkané v našich kúpeľných hoteloch.
Táto tendencia nás povzbudila zapojiť sa do celosvetovo sa objavujúceho odvetvia „medical wellness”, ktorý je však ešte v plienkach

Aký je rozdiel medzi liečebnými procedúrami a medical welness?
Takzvané tradičné liečebné procedúry sú určené na liečbu ľudí, ktorí sú už chorí. Medical welness chce však v prvom rade poskytovať služby hosťom, ktorí sú zdraví a chcú sa starať o upevnenie svojho zdravia.

Medical wellness
Medical wellness v sebe zahŕňa lekárske odborné poznatky, aspekt prevencie, preberanie vlastnej zodpovednosti, aktívne vynakladanie úsilia o to, aby sa v každodennom živote čo najmenej prejavovali škodlivé vplyvy, spôsobené civilizovaným svetom.

Medical velness je dôležitou súčasťou prevencie chorôb, pretože cieľom je zabrániť vzniku vážnejších zmien organizmu, odhalením náchylnosti na určité ochorenia, alebo upozorňujúcich príznakov.

A navrhovanými procedúrami sa snažíme odbúrať stres, doplniť chýbajúcu energiu a pomôcť organizmu odolávať početným škodlivým vplyvom prostredia.

Tu nájdete naše hotely

Prevencia ponuky

 

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X