toggle menu
MUDr. Ján Lidaj
MUDr. Ján Lidaj
VZDELANIE 1977 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo

Špecializácia 

  • dermatovenerológia
ODBORNÁ PRAX Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky - od 01.07.1989
  • vedúci lekár PLK Smrdáky
ODBORNÉ AKTIVITY
  • aktívny člen výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
  • publikuje v lekárskych odborných časopisoch
  • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, zjazdov s medzinárodnou účasťou
  • vedie lekárske semináre a odborné podujatia
  • člen Slovenskej lekárskej komory

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV
  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk
  • ruský jazyk

  Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X