toggle menu

/w/assignables/logo/4_220_mini_sk.jpg
MUDr. Pavel Makovník
Vzdelanie : 1979 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Špecializácie:
 • Vnútorné lekárstvo
 • Fyziatria, balneológia  a liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 15.04.1984
 • vedúci lekár (KH Balnea Grand Splendid)
Odborné aktivity:
 • člen Slovenskej lekárskej komory
 • člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • člen Spoločnosti pre FBLR
 • člen Slovenskej reumatologickej spoločnosti
Odborné práce a prezentácie :
 • opakované prezentácie Kúpeľov Piešťany v zahraničí, prednášky pre odbornú aj laickú verejnosť (Nemecko, Rakúsko, Kazachtan, Rusko)
 • r. 2005 - Zaujímavé aspekty kúpeľnej liečby v Piešťanoch – Kongres FBLR Piešťany  
Vypracované štúdie:
 • r. 2010 - Vplyv kúpeľnej liečby v Piešťanoch na pacientov s koxarthrózou  - výsledky štúdie (lekársky seminár SLKP)
 • r. 2011 – Niektoré špecifiká kúpeľnej liečby organických nervových chorôb – spoluautor, práca prednesená na I.celoslovenskom neurorehabilitačnom kongrese s medzinárodnou účasťou, Ružomberok 18.2.2011 /
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 
 • anglický jazyk
 • ruský jazyk

Hotely: Danubius Spa Resort Balnea Esplanade  |  Danubius Spa Resort Balnea Palace
              Spa Hotel Balnea Grand  |  Spa Hotel Balnea Splendid
Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X