toggle menu
MUDr. Peter Lulovič
MUDr. Peter Lulovič
Vzdelanie : 1984 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
  • Ortopédia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.07.2009
  • lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
  • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
  • nemecký jazyk 
  • anglický jazyk
  • ruský jazyk

Hotely:
Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X