toggle menu

/w/assignables/logo/4_219_mini_sk.jpg
MUDr Tamara Zimanova
Vzdelanie :

1975 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

  Odborné kurzy:

 • 2002  Osteodenzitometria
 • 2000  Liečba lymfedemov
 • 1997  Laseroterapia
 • 1995  Škola chrbta
 • 1994  Feldenkraisova metóda
 • 1993  Myoskeletálna medicína
 • 1991  Akupunktúra
Špecializácie:
 • Vnútorné lekárstvo
 • Fyziatria, balneológia  a liečebná rehabilitácia
 • Reumatológia
Odborná prax:
 • 2004- súčasnosť, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., vedúci lekár KH Balnea Esplanade Palace
 • 2003-2004, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., vedúci lekár diagnostického oddelenia
 • 1999-2003, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.vedúci lekár KH  Balnea Grand Splendid
 • 1999-2001, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. podpredseda Lekárskej rady,poradného orgánu generálneho riaditeľa SLKP.a.s., vedúca sekcie vedeckej a publikačnej činnosti
 • 1996-2000,  Spoločnosť myoskeletálnej medicíny, člen výboru
 • 1980-1999, Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s., samostatne pracujúci lekár pre FBLR a reumatológiu
 • 1975-1980 Klinika hematológie a transfuziológie krvi  Bratislava (1975-1980), sekundárny lekár
Odborné aktivity:

Odborné akvitity

 • člen Slovenskej lekárskej komory
 • člen Slovenskej slovenskej lekárskej spoločnosti
 • člen Spoločnosť myoskeletárnej medicíny (1996-2000)
 • člen Spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • člen Slovenskej reumatologickej spoločnosti
Odborné práce a prezentácie :
 • r.2010  Účinky komplexnej balneorehabilitačnej liečby u pacientov  s artrózou váhonostných kĺbov (výsledky štúdie -lekársky seminár SLKP)    
 • r.2002 Hodnotenie komplexného účinku kúpeľnej liečby u pacientov s artrózou váhonosných kĺbov, časopis Rheumatologia r.2002, Nr.:2, S 63-67 (v spolupráci s NÚRCH)
 • r.2002 Hormonálna odpoveď na kúpeľ v termálnej vode piešťanských kúpeľov, 34. svetový kongres I.S.M.H., Budapešť (v spolupráci s Endokrinologockým ústavom SAV)
 • r.1998  Účinky balneoterapie na endokrinné funkcie, Výročná  konferencia reumatológov, Moskva (v spolupráci  s Endokrinologickým ústavom SAV)
 • r.1998  Účinky balneoterapie na neuroendokrinné funkcie, 33. svetový kongres  I.S.M.H., Karlovy Vary (v spolupráci s Endokrinologickým ústavom SAV)
 • r.1989  Novšie názory na diagnostiku a liečbu Reiterovho syndrómu, atestačná práca
 • r. 1986  Nadväznosť ambulantnej a kúpeľnej rehabiltácie u chorých s reumatoidnou artritídou, atestačná práca
 • r.1986  Význam a miesto balneoterapie v komplexnom pláne terapie pri reumatoidnej artritíde, Lekársky seminár pri príležitosti 35. výročia založenia rehabiltácie v Čs. štát. kúpeľoch Piešťany
 • r.1983  Psychosomatické vzťahy pri niektorých reumatických
 • ochoreniach, Zjazd FBLR Trenčianske Teplice
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 
 • anglický jazyk
 • ruský jazyk


Hotely: Danubius Health Spa Resort Thermia Palace |  Spa Hotel Pro Patria  |  Hotel Jalta & Villa Berlin Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X