toggle menu

/w/assignables/logo/4_366_mini_sk.jpg
MUDr. Tomáš Lulovič
Vzdelanie : 1981 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
  • Vnútorné lekárstvo
  • Fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.12.1985
  • lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
  • aktívne sa zúčastňuje odborných konferenciách 
  • podieľa sa na výskumných činnostiach
  • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
  • nemecký jazyk 
  • anglický jazyk

Hotely:
Kde je dostupný?
Slovensko

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X