toggle menu

/w/assignables/logo/4_364_mini_sk.jpg
MUDr. Viera Drličková, CSc.
Vzdelanie : 1979 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
vedecká hodnosť „kadidát lekárskych vied“ z vedeckého odboru neurológia
Špecializácie:
 • Neurológia
 • Vnútorné lekárstvo
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Odborné školenia : 
 • akupunktúra
 • myoskeletálna medicína
 • refreshment kurz krčnej chrbtice
 • elektroencefarografia
 • elektromyografia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 15.02.2001
 • Lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, zjazdov  s medzinárodnou účasťou
 • podieľa sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk
 • taliansky jazyk
 • poľský jazyk
 • francúzsky jazyk

Hotely: Spa Hotel Jalta & Dependences | Villa Berlin
Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X