toggle menu
Procedúry

Procedúry

  Typ: Liečebný, Wellness, Prevencia
Účinok: protistresový
Čas procedúry: 20-40 minútový
Lekársky predpis: nie
Kde je dostupný?

Anti-MCV

O informácie o laboratórnych vyšetreniach požiadajte prosím liečebné kúpele.

Typ: Liečebný
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

AST

O informácie o laboratórnych vyšetreniach požiadajte prosím liečebné kúpele.

Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Bielkoviny celkové

O informácie o laboratórnych vyšetreniach požiadajte prosím liečebné kúpele.

Typ: Liečebný
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Bilirubín celkový

O informácie o laboratórnych vyšetreniach požiadajte prosím liečebné kúpele.

Typ: Liečebný
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Farbenie korienkov vlasov, strihanie a sušenie (krátky)

  Čas procedúry: 120 minútový

Kde je dostupný?

Fosfor v moči zbieraný/24h

O informácie o laboratórnych vyšetreniach požiadajte prosím liečebné kúpele.

Typ: Liečebný
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Glykémia

O informácie o laboratórnych vyšetreniach požiadajte prosím liečebné kúpele.

Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Kálium

O informácie o laboratórnych vyšetreniach požiadajte prosím liečebné kúpele.

Typ: Liečebný
Lekársky predpis: áno
Kde je dostupný?

Kompletné farbenie a sušenie vlasov (krátky)

  Čas procedúry: 80 minútový

Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X