toggle menu

Gynekologické vyšetrenie

Zaistíme pre Vás gynekologickú prehliadku u odborného lekára – gynekológa. Cieľom lekárskej prehliadky je vyšetriť Váš zdravotný stav, prešetriť anamnézu a presvedčiť sa o tom, že predpísané ošetrenia sú bezpečné a účinné. V prípade potreby môže lekár predpísať aj ďalšie vyšetrenia a/alebo laboratórne testy.        

 Typ: Liečebný
Čas procedúry: 15 - 30 minútový
Lekársky predpis: nie Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X