toggle menu

Kardiopulmonálna resuscitácia lekárom a sestrou (nezahŕňa medikamenty)

Typ: Liečebný
Čas procedúry: 30 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X