toggle menu

/w/assignables/logo/2_381_mini_sk.jpg
Kontrolné vyšetrenie - lekárska vizita

Ak váš pobyt trvá jeden alebo viac týždňov, budete podstupovať týždennú kontrolnú lekársku prehliadku u jedného z našich kúpeľných lekárov, Účelom tejto konzultácie je ubezpečiť sa, že váš program liečby má tie najlepšie možné výsledky, V niektorých prípadoch môže byť liečebný plán prispôsobený pokroku liečby a môžu vám byť odporučené dodatočné procedúry,


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 10 minútový
Lekársky predpis: nie Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X