toggle menu

Laboratórne testy na reumatické ochorenia a choroby

Pohybového aparátu - reumatoidný faktor, kalcium, fosfor, kreatínkináza, ASLO, anti-CCP

O informácie o laboratórnych vyšetreniach požiadajte prosím liečebné kúpele.


Typ: Liečebný
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X