toggle menu

Lekárske povolenie

Hostia, želajúci si využiť procedúru, ktorú ich pôvodný balík neobsahoval, musia absolvovať prehliadku u nášho lekára. Keďže ide o rýchly postup, zvyčajne je (s výnimkou niektorých kúpeľov) bezplatný. Konzultujte prosím s hotelom, ktorý ste si zvolili!


Čas procedúry: 5 minútový Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X