toggle menu

Preventívna infúzia

zahŕňa 1 aplikáciu roztoku na základe, predpisu lekára s medikamentmi a sledovaním sestrou


Typ: Liečebný
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X