toggle menu

/w/assignables/logo/2_629_mini_sk.jpg
Výstupná detská lekárska prehliadka

Po ukončení kúpeľnej liečby poskytne náš detský lekár záverečnú konzultáciu, na ktorej sa presvedčí o tom, či boli predpísané procedúry vykonané podľa plánu. Táto konzultácia je zároveň možnosťou, aby Vám lekár poskytol potrebné rady v súvislosti s liečbou a životným štýlom a tak napomohol zlepšeniu zdravotného stavu aj po Vašom odchode.   


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 15 minútový
Lekársky predpis: nie Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X