toggle menu

/w/assignables/logo/2_382_mini_sk.jpg
Výstupná lekárska prehliadka

Na konci vášho pobytu vykoná kúpeľny lekár záverečnú konzultáciu, aby sa ubezpečil, že predpísané procedúry mali želaný výsledok, Zároveň dáva táto prehliadka lekárovi možnosť poskytnúť vám rady a odporúčania týkajúce sa vášho životného štýlu, aby sa vaše  zdravie mohlo ďalej upevňovať aj po vašom odchode z kúpeľov,


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 10 minútový
Lekársky predpis: nie Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X