toggle menu

Zdravý životný štýl - zhodnotenie

Toto meranie má tri časti. Po prvé zapíšeme hosťove základné miery (výška, váha, vek). Z týchto  môžeme určiť hosťovi BMI (Body mass index – ktorý by mal byť medzi 20 a 30). Tieto merania využívame tiež v kombinácii s prístrojom na meranie telesného tuku v tele pre výpočet ideálnej telesnej hmotnosti v kilogramoch a energickej výmeny (Kcal) podľa jednotlivého hosťa. V druhej časti meriame krvný tlak, kľudovú tepovú frekvenciu s digitálnym meracím prístrojom. Nakoniec skontrolujeme kapacitu respiračnej funkcie (nádych, výdych) so spirometrom. Tieto merania poskytujú jasnú predstavu o zdravotnom stave hosťa a je to dobrý východiskový bod pre navrhovanie fitnes programu alebo dávanie rád o životnom štýle.


Typ: Liečebný, Prevencia Účinok: protistresový, energizujúci, detoxikačný, zoštíhľujúci
Čas procedúry: 20 - 30 minútový
Lekársky predpis: nie Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X