toggle menu

Zmena procedúry

V rámci liečebných balíčkov je možná zmena procedúr, ak ju predpíše lekár. Na zmenu je potrebná rezervácia termínu „zmena procedúry“ na liečebnej recepcii. Pre hostí túto možnosť zaisťujeme v niektorých liečebných oddeleniach bezplatne a v niektorých za poplatok. V každom prípade sa prosím informujte na liečebnom oddelení zvoleného hotela.  


Čas procedúry: 5 minútový Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X