toggle menu

Zmeranie základných vitálnych funkcii

( tlak krvi, pulz, telesná teplota, výška, váha) za každý výkon zvlášť


Typ: Liečebný
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X