toggle menu

Fyziomag

Pri tejto procedúre klient leží na lôžku. Okolo tela alebo končatiny je položený magnetický valec. Vytvorením pulzujúceho magnetického poľa pôsobí magnetická terapia ako „nabíjačka“ magnetickej stimulácie buniek. Výsledkom procedúry je stabilizácia metabolizmu a regenerácia buniek, čím je podporený celkový proces liečenia.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 25 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X