toggle menu

Neurodyn

Neurodyn je elektroliečebný prístroj na aplikáciu galvanického prúdu, jednosmerných impulzných prúdov, dvojpólových strednofrekvenčných prúdov, TENS prúdov (transkutánna nervová elektrostimulácia), strednofrekvenčnej myostimulácie a klasickej štvorpólovej interferencie bez alebo s vektorom. Týmto viacúčelovým elektroliečebným prístrojom sa intenzita prúdu nastavuje individuálne podľa pocitového vnímania klienta. Jeho účinky sú závislé na frekvencii predpísanej modulácie, medzi ktoré patrí tonizačný, detonizačný, analgetický a hyperemizačný. Účinok liečby pomáha urýchliť metabolizmus v tkanivách - urýchľuje hojenie výronov a opuchy a stimuluje nervový výkon.


Typ: Liečebný
Čas procedúry: 5-20 minútový
Lekársky predpis: áno Kde je dostupný?

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X